Papalapit at Pagtulong sa isang Addict

Papalapit at Pagtulong sa isang Addict
Maaaring mapanghamon ang telebisyon

Pangkalahatang-ideya

Ang pagsisikap na tulungan ang isang tao na may pagkagumon ay maaaring isang mahaba, mapaghamong, at masakit na proseso. Hindi tulad ng isang taong may pisikal na kondisyong pangkalusugan, tulad ng kanser, ang isang tao na may pagkagumon ay hindi maaaring makilala ang tunay na panganib ng kanilang sakit o maintindihan ang mga panganib na hindi mapapansin ito.

Mahalagang tandaan na sa huli ay responsable sila para sa kanilang sariling pagbawi. Kadalasan, kailangan nilang kilalanin na mayroon silang nakakahumaling na disorder. Pagkatapos, dapat silang maging handa at handang harapin ang kanilang pagkagumon bago magsimula ang pagbawi. Ang pagtatakda ng makatotohanang mga inaasahan at mga hangganan ay maaaring makatulong sa iyo na magbigay ng suporta, habang pinoprotektahan ang iyong sariling kagalingan.

Makipag-usap sa kanilaKan makipag-usap sa isang taong may pagkagumon

Magsimula sa pamamagitan ng pagsisikap na makipag-usap sa tao tungkol sa kanilang pagkagumon. Ang pagkakaroon ng isa-sa-isang pag-uusap ay maaaring mas mababa intimidating kaysa sa pagtatanghal ng isang interbensyon sa ilang mga tao.

Maghanap ng isang oras kapag maaari kang mag-isa nang sama-sama at walang distractions o pagkagambala. Sabihin sa kanila na nababahala ka tungkol sa kanilang pag-uugali at tanungin kung bukas ang mga ito sa pakikinig ng iyong mga iniisip. Subukang gumamit ng hindi nakasulat na wika at iwasan ang pagpapataas ng iyong boses o pagkagalit. Malamang na mas mahusay silang tutugon kung nakikipag-usap ka mula sa isang lugar ng mahabagin na pagmamalasakit. Maaari din itong makatulong upang pag-usapan ang mga partikular na pag-uugali o mga pangyayari na may kaugnayan sa kanilang pagkalulong na direktang apektado sa iyo.

Kung makatatanggap sila sa pagdinig sa iyong mga iniisip at alalahanin, tanungin kung handa silang humingi ng propesyonal na tulong. Maaaring hindi sila bukas para talakayin ang pagpipiliang ito. Maaari silang maging nagtatanggol. Kung nangyari ito, ipaalam ito para sa oras. Huwag kang magbanta o magpahiya sa kanila. Sa halip, simulan ang pakikipag-usap sa ibang mga miyembro ng pamilya at mga nag-aalala na partido upang magsimulang magplano ng interbensyon.

Stage isang interbensyonKung kinakailangan, magsagawa ng interbensyon

Kung ang tao ay nasa malubhang panganib o hindi tumugon sa iyong mga alalahanin, maaaring makatulong sa pagtataguyod ng isang interbensyon. Bago mag-organisa ng interbensyon, maaaring makatulong na makipag-usap sa isang tagapayo sa pag-abuso ng sustansya, manggagawang panlipunan, o iba pang pinagkakatiwalaang eksperto sa kalusugan. Ang kanilang patnubay ay maaaring maging kapaki-pakinabang, lalo na kung handa silang dumalo sa interbensyon mismo.

Isaayos ang isang oras kapag maaaring magkasama ang mga kaibigan, pamilya, at iba pang may kinalaman. Bigyan ng hindi bababa sa ilang oras para sa interbensyon. Ang bawat naroroon ay dapat magkaroon ng sapat na oras upang maipahayag ang kanyang mga kaisipan at damdamin.

I-host ito sa isang lugar na tahimik kung saan ang taong may pagkalulong ay nararamdaman ng ligtas, tulad ng kanilang bahay o ng isang miyembro ng pamilya. Huwag tangkaing i-lock ang mga pinto o i-block ang kanilang exit kung hindi maganda ang pagpupulong. Dapat silang mag-iwan kung hindi sila handa na lumahok sa interbensyon.Ang interbensyon ay gagana lamang kung tatanggapin nila ito.

Kapag dumating sila, ipaliwanag na natipon mo ang lahat dahil nag-aalala ka sa kanilang pag-uugali. Anyayahan ang mga miyembro ng interbensyon na pag-usapan kung paano naapektuhan ang pag-uugali ng tao. Hikayatin silang ipahayag ang kanilang pagmamalasakit sa kapakanan ng tao. Maaari din itong makatulong upang talakayin ang mga kahihinatnan na maaaring maganap kung ang pag-uugali ng tao ay nagpapatuloy. Mahalaga na maiwasan ang pagbabanta sa kanila.

Mag-alok ng impormasyon at mapagkukunan ng tao tungkol sa iba't ibang mga programa o sentro ng paggamot kung saan maaari nilang simulan ang kanilang proseso sa pagbawi. Kung sila ay handa, dalhin sila sa isang rehabilitasyon pasilidad sa lugar. Kung hindi sila gusto, hayaan silang umalis sa interbensyon. Hindi mo maaaring pilitin silang makinig o magsimula ng isang programa sa pagbawi laban sa kanilang kalooban.

Manatiling kasangkotTandaan na manatiling kasangkot

Kung ang taong nagpatala sa isang programa sa pagbawi, manatiling kasangkot sa proseso. Huwag ipadala ang mga ito sa isang programa sa pagbawi at ipalagay na ang lahat ay magiging maayos. Ang patuloy na suporta mula sa mga mahal sa buhay ay susi.

Kung nag-check sila sa isang treatment center, bisitahin o ipadala sa kanila ang mga pakete ng pangangalaga kung maaari. Makilahok sa mga araw ng pamilya o mga sesyon ng programa kung saan ka maligayang pagdating. Mag-alok ng iyong suporta at ihatid ang iyong pagpayag na maging bahagi ng kanilang proseso sa pagbawi. Halimbawa, maaaring makatulong sa pagbili ng mga libro o iba pang mga mapagkukunan na makakatulong sa kanilang pagbawi. Ang suporta at paglahok ng mga mahal sa buhay ay makakatulong sa kanila sa pamamagitan ng proseso.

Strike a balanceStrike isang balanse

Habang mahalaga ang suporta, ang sobrang paglahok ay maaaring hindi malusog para sa taong may pagkagumon at ikaw. Kung sila ay nasa pagbawi o ginagamit pa ang nakakahumaling na substansiya, kritikal para sa iyo na hampasin ang naaangkop na balanse.

Kung tumanggi silang humingi ng tulong o magsimulang magamit muli, ipaalam sa kanila kung anong mga hangganan ang iyong itatakda sa iyong relasyon hangga't patuloy nilang ginagamit. Posible na kailangan nilang "pindutin ang ibaba" bago sila ay magbago o humingi ng tulong. Maaaring kailanganin mong ihiwalay ang pakikipag-ugnay upang mapanatili ang iyong sariling emosyonal na kagalingan. Tandaan, hindi mo matutulungan ang iyong mahal sa buhay kung ikaw ay hindi mabuti sa iyong sarili. Katulad nito, hindi mo nais ang pagbabago para sa indibidwal; kailangan nilang baguhin.

Kung sila ay nasa pagbawi, ipakita ang iyong suporta, ngunit huwag tangkaing i-micromanage ang kanilang buhay o proseso ng pagbawi. Ang bahagi ng kanilang proseso sa pagbawi ay pag-aaral na maging responsable para sa kanilang mga aksyon.

Sa buong ito, huwag mawala ang paningin ng iyong sariling mga pangangailangan. Ang pagmamahal sa isang tao na may pagkagumon ay maaaring maging mahirap na karanasan. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka sa kanila, habang pinapanatili ang mga naaangkop na mga hangganan at pinoprotektahan ang iyong kagalingan.