Cortisone, Oral Tablet

Cortisone, Oral Tablet
Cortisone | Side Effects, Dosage, Uses & More
 • Mga highlight para sa Cortisone
 • Cortisone oral tablet ay magagamit lamang bilang generic na gamot.

  Ang Cortisone ay isang bawal na gamot na ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon. Maaaring kabilang sa mga ito ang adrenocortical na kakulangan, arthritis, mga allergic state, at ulcerative colitis.

  1. Ito ay ginagamit din upang gamutin ang anemia, lupus, at mga kondisyon ng balat, kabilang ang malubhang soryasis.
  2. Mahalagang babalaMga mahalagang babala

  Babala ng tsikiko at tigdas:

  Maaaring pahinain ng gamot na ito ang kakayahan ng iyong katawan na labanan ang mga impeksiyon. Manatiling malayo sa mga taong may bulutong-tubig o tigdas, lalo na kung hindi ka nabakunahan o wala pa ang mga sakit na ito bago. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung may kontak ka sa isang taong nahawaan habang kinukuha mo ang gamot na ito.
  • Babala ng impeksyon: Hindi mo dapat gawin ang gamot na ito kung mayroon kang impeksiyon. Kabilang dito ang fungal, bacterial, o viral infection. Maaaring pahinain ng Cortisone ang tugon ng iyong katawan sa mga impeksiyon. Nangangahulugan ito na ang iyong impeksyon ay maaaring maging malubha o kahit nakamamatay (sanhi ng kamatayan). Maaari ring itakop ng gamot na ito ang mga sintomas ng impeksiyon. Kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksiyon, tawagan agad ang iyong doktor.
  • Tungkol sa Ano ang cortisone?
  Cortisone oral tablet ay isang inireresetang gamot. Available lamang ito bilang generic na gamot.

  Bakit ginagamit ito

  Tinutulungan ng Cortisone na bawasan ang pamamaga at mga tugon sa immune. Maaari rin itong gamitin bilang kapalit na therapy para sa ilang mga hormones.

  Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang kakulangan ng adrenocortical, arthritis, mga allergic state, at ulcerative colitis. Ginagamit din ito upang gamutin ang anemia, lupus, at mga kondisyon ng balat, kabilang ang malubhang soryasis. Ang gamot na ito ay maaari ring gamitin upang gamutin ang iba pang mga kondisyon.

  Paano ito gumagana

  Ang Cortisone ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na glucocorticoids. Ang isang klase ng mga gamot ay isang pangkat ng mga gamot na gumagana sa katulad na paraan. Ang mga gamot na ito ay kadalasang ginagamit upang gamutin ang mga katulad na kondisyon.

  Ang Cortisone ay isang steroid na gamot. Tinutulungan nito ang pagbaba ng pamamaga sa iyong katawan. Itinatigil din nito ang tugon ng iyong katawan sa iba't ibang mga stimuli. Gumagana ito sa pagtigil sa paglabas ng mga molecule na nagiging sanhi ng pamamaga. Itinatigil din nito ang iyong katawan mula sa pagkakaroon ng immune response.

  Mga side effectCortisone side effects

  Cortisone oral tablet ay hindi nagiging sanhi ng pag-aantok. Gayunpaman, maaari itong maging sanhi ng iba pang mga epekto.

  Mas karaniwang mga side effect

  Ang mas karaniwang mga side effect ng cortisone ay maaaring kabilang ang:

  pagkalito

  kaguluhan

  • pagkaligalig
  • sakit ng ulo
  • pagduduwal
  • pagsusuka
  • kabilang ang:
  • acne
  • manipis na balat
   • mabigat na pagpapawis
   • pamumula
   • problema sa sleeping
   • nakuha ng timbang
  • Kung ang mga epekto ay banayad, maaari silang umalis sa loob ng ilang araw o isang mag- ng mga linggo.Kung mas matindi sila o hindi umalis, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.
  • Malubhang epekto

  Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang malubhang epekto. Tumawag sa 911 kung ang iyong mga sintomas ay nakakaramdam ng buhay o kung sa palagay mo ay may emerhensiyang medikal. Ang malubhang epekto at ang kanilang mga sintomas ay maaaring isama ang mga sumusunod:

  Allergic reactions. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

  skin rash

  • nangangati
   • pantal
   • pamamaga ng iyong mukha, labi, o dila
   • Mga problema sa likido at electrolyte. Ang mga ito ay maaaring kabilang ang:
   • fluid retention
  • pagkasira ng puso, na may mga sintomas tulad ng:
   • pagkawala ng paghinga
   • mabilis na rate ng puso
    • pamamaga ng iyong mga armas at binti
    • mataas na presyon ng dugo < Mga problema sa kalamnan. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:
    • kalamnan kahinaan
   • sirang mga buto sa iyong gulugod
  • osteoporosis
   • litid rupture
   • Mga problema sa tiyan. Ang mga ito ay maaaring kabilang ang:
   • peptic ulcer, na may mga sintomas gaya ng:
   • sakit sa itaas ng tiyan
  • itim, tarry stools
   • pancreatitis (pamamaga ng pancreas), na may mga sintomas tulad ng:
    • alibadbad
   • pagsusuka
    • Pinabaling paglago sa mga bata
    • Glaucoma. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:
    • blurry vision
  • double vision
  • sakit ng mata
   • Convulsions
   • Disclaimer:
   • Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng epekto. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging talakayin ang mga posibleng epekto sa isang healthcare provider na nakakaalam ng iyong medikal na kasaysayan.
  • Mga Pakikipag-ugnayanCortisone ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot

  Cortisone oral tablet ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot, bitamina, o mga damong maaari mong kunin. Ang isang pakikipag-ugnayan ay kapag ang isang substansiya ay nagbabago sa paraan ng isang gamot ay gumagana. Maaari itong maging mapaminsala o maiwasan ang paggamot ng bawal na gamot. Upang makatulong na maiwasan ang mga pakikipag-ugnayan, dapat na maingat na pamahalaan ng iyong doktor ang lahat ng iyong mga gamot. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot, bitamina, o mga herb na kinukuha mo. Upang malaman kung paano maaaring makipag-ugnayan ang gamot na ito sa ibang bagay na iyong inaalok, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko.

  Mga droga na hindi mo dapat gamitin sa cortisone

  Huwag tumanggap ng

  live na bakuna

  habang tumatagal ka ng cortisone

  . Ang mga halimbawa ng mga bawal na gamot ay kinabibilangan ng: bakuna ng live na trangkaso tigdas, beke, at bakuna rubella Kung nakatanggap ka ng isang live na bakuna, ang iyong katawan ay hindi maaaring magtayo ng paglaban sa virus sa ang bakuna. Ang virus ay maaaring kumalat sa iyong katawan at maging sanhi ng mga side effect.

  • Disclaimer:
  • Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakikipag-ugnayan nang magkakaiba sa bawat tao, hindi namin magagarantiya na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng pakikipag-ugnayan. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa posibleng mga pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga de-resetang gamot, bitamina, damo at suplemento, at mga over-the-counter na gamot na kinukuha mo.

  Iba pang mga babalaCortisone warnings

  Cortisone oral tablet ay may ilang mga babala. Allergy warning

  Ang Cortisone ay maaaring maging sanhi ng isang malubhang reaksiyong alerdyi. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

  skin rash

  itching o pantal

  pamamaga ng iyong mukha, mga labi, o dila

  • Kung mayroon kang allergic reaction, tawagan kaagad ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 9-1-1 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.
  • Huwag muling dalhin ang gamot na ito kung mayroon kang isang allergy reaksyon dito.
  • Ang pagkuha nito muli ay maaaring nakamamatay (sanhi ng kamatayan).

  Mga babala para sa mga taong may ilang mga kondisyon sa kalusugan

  Para sa mga taong may mga impeksiyon: Huwag kumuha ng gamot na ito kung mayroon kang impeksiyon ng fungal, bacterial o viral. Maaaring pahinain ng Cortisone ang tugon ng iyong katawan sa mga impeksiyon. Maaari itong maging malubha o nakamamatay. Maaari ring itakip ng bawal na gamot ang mga sintomas ng impeksiyon.

  Para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o mga problema sa puso:

  Maaaring itaas ng gamot na ito ang iyong presyon ng dugo. Maaari rin itong gawing mas malala ang kondisyon ng puso. Para sa mga taong may diyabetis:

  Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot na ito para sa iyo. Maaaring dagdagan ng Cortisone ang iyong asukal sa dugo. Maaaring kailanganin mong masulit ang antas ng asukal sa iyong dugo. Maaari ring baguhin ng iyong doktor ang dosis ng iyong mga gamot sa diyabetis. Para sa mga taong may mga problema sa glaucoma o mata:

  Pinapataas ng gamot na ito ang iyong panganib ng mga impeksyon sa mata. Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot para sa iyo. Para sa mga taong may tiyan o mga problema sa bituka:

  Maaaring inisin ng gamot na ito ang iyong tiyan at mga bituka. Ito ay maaaring maging mas malala ang iyong kalagayan. Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot para sa iyo. Para sa mga taong may problema sa atay:

  Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot na ito para sa iyo. Maaaring mas masahol pa ang problema sa iyong atay. Para sa mga taong may mga problema sa bato:

  Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot para sa iyo. Maaari itong maging mas masahol pa sa iyong mga problema sa bato. Para sa mga taong may mga seizure:

  Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot na ito para sa iyo. Maaari itong gawing lalong masama ang iyong kalagayan. Para sa mga taong may saykayatriko at mood disorder:

  Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot para sa iyo. Maaari itong gawing lalong masama ang iyong kalagayan. Mga babala para sa iba pang mga grupo

  Para sa mga buntis na kababaihan: Walang sapat na pananaliksik na ginawa sa paggamit ng cortisone sa mga buntis na kababaihan. Makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o plano na maging buntis. Hilingin sa iyong doktor na sabihin sa iyo ang tungkol sa partikular na pinsala na maaaring gawin sa sanggol. Ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin kung ang potensyal na panganib sa sanggol ay katanggap-tanggap na ibinigay ng potensyal na benepisyo ng gamot. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay buntis habang kumukuha ng gamot na ito.

  Para sa mga babaeng nagpapasuso:

  Ang bawal na gamot na ito ay maaaring makapasok sa gatas ng suso at maging sanhi ng mga side effect sa isang bata na breastfed. Kabilang sa mga epekto na ito ang pagbagal at pag-unlad. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagpapasuso sa iyong anak. Maaaring kailanganin mong magpasiya kung ihinto ang pagpapasuso o ihinto ang pagkuha ng gamot na ito. Para sa mga bata:

  Hindi napatunayan na ang cortisone ay ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon. DosageHow to take cortisone

  Ang impormasyon sa dosis na ito ay para sa cortisone oral tablet. Ang lahat ng mga posibleng dosage at mga form ay maaaring hindi kasama dito. Ang iyong dosis, form, at kung gaano kadalas mo ito ay depende sa: ang iyong edad

  ang kondisyon na ginagamot

  kung gaano kalubha ang iyong kalagayan

  • iba pang mga kondisyong medikal na mayroon ka
  • kung ano ang iyong reaksyon sa ang unang dosis
  • Form at lakas
  • Generic:
  • cortisone

  Form:

  Oral tablet Mga lakas:

  • 5 mg, 10 mg, 25mg Dosage for adrenocortical insufficiency
  • Dose ng pang-adulto (edad 18 taong gulang at mas matanda) 25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa arthritis

  Dosis ng pang-adulto (edad na 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa mga problema sa balat

  Dosis ng pang-adulto (edad na 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa ulcerative colitis

  Dosis ng pang-adulto (edad 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa mga estado ng allergic

  Dosis ng pang-adulto (edad 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa anemia

  Dosis ng pang-adulto (edad 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Dosis para sa lupus

  Dosis ng pang-adulto (edad na 18 taong gulang at mas matanda)

  25-300 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang iyong doktor ay magpapasya sa iyong dosis depende sa iyong kalagayan.

  Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

  Ang Cortisone ay hindi nakumpirma na ligtas at epektibo para gamitin sa mga taong mas bata sa 18 taon.

  Disclaimer:

  Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na kasama sa listahan na ito ang lahat ng posibleng dosis. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga dosis na tama para sa iyo.

  Dalhin ito bilang itinuroTumawag ito bilang itinuro

  Cortisone oral tablet ay ginagamit para sa parehong panandaliang at pangmatagalang paggamot.Ang haba ng iyong paggamot ay depende sa iyong kondisyon. Ito ay may mga panganib kung hindi mo ito inireseta. Kung hihinto ka nang bigla ang pagkuha ng gamot na ito o hindi mo ito kukunin:

  Maaaring mayroon kang mga sintomas sa withdrawal kung hihinto ka sa pagkuha ng gamot na ito bigla. Kung kailangan mong ihinto ang pagkuha nito, ang iyong doktor ay dahan-dahang mabawasan ang iyong dosis sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo dadalhin ang gamot na ito, ang iyong kondisyon ay hindi mapagamut-galing at maaaring mas masahol pa.

  Kung makaligtaan ka ng dosis o hindi kumuha ng gamot ayon sa iskedyul:

  Ang iyong gamot ay maaaring hindi gumana nang maayos o maaaring tumigil sa pagtatrabaho nang buo. Para magamit ang gamot na ito, ang isang tiyak na halaga ay kailangang nasa iyong katawan sa lahat ng oras. Kung sobra ang iyong ginagawa:

  Maaari kang magkaroon ng mapanganib na antas ng gamot sa iyong katawan. Ang mga sintomas ng labis na dosis ng gamot na ito ay maaaring kabilang ang: insomnia (pagdurugo o pananatiling tulog)

  nerbiyos nadagdagan na gana sa pagkain

  • hindi pagkatunaw ng pagkain
  • Kung sa palagay mo ay sobra ka ng gamot na ito, tawagan ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room kaagad.
  • Ano ang dapat gawin kung nakaligtaan ka ng isang dosis:
  • Dalhin ito sa lalong madaling matandaan mo. Kung ito ay halos oras para sa iyong susunod na dosis, tawagan ang iyong doktor o parmasyutiko. Maaaring kailangan mong makaligtaan ang isang dosis o kumuha ng dagdag na dosis depende sa kondisyon na iyong ginagamot. Huwag kumuha ng dagdag na dosis nang hindi sinusuri ang iyong doktor o parmasyutiko.

  Paano upang masabi kung ang gamot ay gumagana:

  Dapat kang magkaroon ng mas kaunting mga sintomas at nabawasan ang pamamaga. Mahalagang mga pagsasaalang-alangAng mga mahalagang pagsasaalang-alang para sa pagkuha ng cortisone

  Panatilihin ang mga pagsasaalang-alang na ito kung ang iyong doktor ay nagrereseta ng cortisone oral tablet para sa iyo. General

  Kumuha ng cortisone na may pagkain at isang basong tubig. Ito ay maaaring makatulong na bawasan ang nakababagang tiyan.

  Dalhin ang gamot na ito sa umaga.

  Maaari mong i-cut o crush ang oral tablet

  • Hindi lahat ng stock ng parmasya na gamot na ito. Kapag pinupunan ang iyong reseta, siguraduhing tumawag nang maaga.
  • Imbakan
  • I-imbak ang cortisone sa temperatura ng kuwarto. Panatilihin ito sa pagitan ng 68 ° F at 77 ° F (20 ° C at 25 ° C).
  • Itago ang gamot na ito mula sa liwanag.

  Huwag mag-imbak ng gamot na ito sa basa-basa o maumidong mga lugar, tulad ng mga banyo.

  • Paglalagay ng Refill
  • Ang isang reseta para sa gamot na ito ay maaaring mapalitaw. Hindi mo na kailangan ang isang bagong reseta para sa gamot na ito upang muling lamukin. Isulat ng iyong doktor ang bilang ng mga paglalagay na pinapahintulutan sa iyong reseta.
  • Paglalakbay

  Kapag naglalakbay sa iyong gamot:

  Palaging dalhin ang iyong gamot sa iyo. Kapag lumilipad, huwag ilagay ito sa isang naka-check na bag. Panatilihin ito sa iyong carry-on bag.

  Huwag mag-alala tungkol sa mga x-ray machine ng paliparan. Hindi nila mapinsala ang iyong gamot.

  Maaaring kailanganin mong ipakita ang kawani ng paliparan ang label ng parmasya para sa iyong gamot. Palaging dalhin ang orihinal na kahon na may label na reseta sa iyo.

  • Huwag ilagay ang gamot na ito sa glove compartment ng iyong sasakyan o iwanan ito sa kotse. Siguraduhin na maiwasan ang paggawa nito kapag ang panahon ay masyadong mainit o masyadong malamig.
  • Pagsubaybay sa klinika
  • Dapat mong subaybayan ang iyong mga doktor sa ilang mga isyu sa kalusugan sa panahon ng iyong paggamot.Makatutulong ito upang siguraduhin na mananatiling ligtas habang kinukuha mo ang gamot na ito. Ang mga isyung ito ay kinabibilangan ng:
  • mga antas ng presyon ng dugo

  mga antas ng asukal sa dugo

  (kung mayroon kang diabetes)

  • mga antas ng potasiyo
  • Ang iyong pagkain Ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo upang mapanatili ang asin at tubig. Maaapektuhan din nito ang iyong mga antas ng potasa. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na kumuha ng potassium supplements o bawasan kung gaano karami ang iyong kinakain.
  • Mga Alternatibo Mayroon bang anumang mga alternatibo?

  May mga ibang gamot na magagamit upang gamutin ang iyong kalagayan. Ang ilan ay maaaring mas mahusay na angkop para sa iyo kaysa sa iba. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga opsyon sa droga na maaaring gumana para sa iyo.

  Disclaimer:

  Sinusubukan ng Healthline na tiyaking tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay tama, komprehensibo, at napapanahon. Gayunpaman, ang artikulong ito ay hindi dapat gamitin bilang isang kapalit para sa kaalaman at kadalubhasaan ng isang lisensiyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Dapat mong konsultahin ang iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng anumang gamot. Ang impormasyon ng gamot na nakapaloob dito ay maaaring magbago at hindi inilaan upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, mga direksyon, pag-iingat, mga babala, mga pakikipag-ugnayan sa droga, mga reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Ang kawalan ng babala o iba pang impormasyon para sa isang bawal na gamot ay hindi nagpapahiwatig na ang kumbinasyon ng gamot o gamot ay ligtas, mabisa, o angkop para sa lahat ng mga pasyente o lahat ng partikular na paggamit.