Ang JC Virus at mga panganib para sa mga taong may Maramihang Sclerosis (MS)

Ang JC Virus at mga panganib para sa mga taong may Maramihang Sclerosis (MS)
Pag-unawa sa JC Virus at ang mga panganib para sa mga taong may MS

Ano ang JC virus?

Ang John Cunningham virus, na mas kilala bilang JC virus, ay isang pangkaraniwang virus sa Estados Unidos. Ayon sa World Journal of Neurosciences, sa pagitan ng 70 at 90 porsiyento ng mga tao sa mundo ay may virus. Ang karaniwang taong nagdadala ng JC virus ay hindi kailanman malalaman at malamang na hindi makaranas ng anumang mga side effect.

Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para sa isang maliit na porsyento ng mga indibidwal na may maramihang sclerosis (MS). Ang JC virus ay maaaring aktibo kapag ang immune system ng isang tao ay nakompromiso dahil sa sakit o immunosuppressive na gamot.

Pagkatapos ay dadalhin ang virus sa utak. Nakapinsala ito sa puting bagay ng utak at inaatake ang mga selula na may pananagutan sa paggawa ng myelin, ang proteksiyon na patong na sumasakop at nagpoprotekta sa mga cell ng nerve. Ang impeksyon na ito ay tinatawag na progressive multifocal leukoencephalopathy (PML). Maaaring i-disable ang PML, kahit na nakamamatay.

Ang papel na ginagampanan ng mga immune-suppressing drugs

Ang JC virus ay madalas na pag-atake kapag ang immune system ng isang tao ay sa pinakamahina nito. Ang isang weakened immune system ay hindi na maaaring labanan ang invading virus. Ito ay ang perpektong pagkakataon para sa JC virus na gumising, i-cross ang barrier ng dugo-utak, at simulan ang pag-atake sa utak. Ang mga taong may MS ay nasa mas mataas na panganib para sa PML dahil ang kanilang immune system ay madalas na nakompromiso bilang isang resulta ng kondisyon.

Ang karagdagang pag-compound ng problema, ang ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng MS ay maaari ring ikompromiso ang immune system. Ang mga gamot na immunosuppressant ay maaaring madagdagan ang posibilidad na ang isang taong may MS ay makapagbuo ng PML pagkalantad sa JC virus. Ang mga gamot na ito ng immunosuppressant ay maaaring kabilang ang:

  • azathioprine (Azasan, Imuran)
  • cyclophosphamide
  • dimethyl fumarate (Tecfidera)
  • methotrexate
  • mitoxantrone (Novantrone)
  • mycophenolate mofetil (CellCept)
  • corticosteroids

Pagsubok para sa JC virus

Noong 2012, naaprubahan ng U. S. Food and Drug Administration (FDA) ang pagsusulit ng Stratify JCV Antibody ELISA. Pagkalipas ng isang taon, isang pangalawang henerasyon na pagsubok ay inilabas upang mapahusay ang katumpakan ng pagsubok.

Ang pagsubok ng pagtuklas ng JC na ito ay maaaring matukoy kung ang isang tao ay nailantad sa virus at kung ito ay nasa kanilang katawan. Ang isang positibong pagsusuri ay hindi nangangahulugan na ang isang taong may MS ay bubuo ng PML, ngunit ang mga JCV-positibong indibidwal ay maaaring bumuo ng PML. Alam mo na ikaw ay JCV-positive na inaalertuhan ng iyong doktor na panoorin ang PML.

Kahit na may negatibong resulta, hindi ka 100 porsiyento ang ligtas. Maaari kang magkaroon ng impeksyon sa JC virus sa anumang punto sa panahon ng iyong paggamot.

Kung nagsisimula kang uminom ng mga gamot bilang bahagi ng iyong paggamot para sa MS, mahalaga na patuloy kang regular na pagsusuri upang makita kung ikaw ay nahawaan.Kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung gaano kadalas dapat mong masuri para sa mga antibodies ng JC virus. Kung ikaw ay nahawaan, ang regular na pagsusuri ay makakatulong sa iyo na makitang mas mabilis ang impeksiyon. Ang mas maaga ito ay napansin, ang mas maaga ay maaari mong simulan ang paggamot.

Pag-usapan ang mga paggamot at mga panganib sa iyong doktor

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong panganib para sa pagbuo ng PML at kung paano nakakaapekto ang peligro sa mga gamot na iyong iniinom. Maaaring gusto nilang magsagawa ng pagsusulit ng ELISA sa isang malaking pag-iingat, lalo na kung plano nilang magreseta ng natalizumab (Tysabri) o dimethyl fumarate.

Natalizumab ay madalas na inireseta sa mga tao na hindi tumugon ng mabuti sa iba pang mga paraan ng MS paggamot. Ayon sa isang FDA Drug Safety Communication, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga tao na kumukuha ng natalizumab ay nasa mas mataas na peligro ng pagbuo ng PML kumpara sa mga taong may MS na nagsasagawa ng iba pang mga gamot na nagbabago ng sakit. Ang isang gayong pag-aaral ay na-publish sa New England Journal of Medicine noong 2009.

Kung inirerekomenda ng iyong doktor na simulan mo ang paggamot sa natalizumab, kausapin sila tungkol sa pagkakaroon ng pagsusulit ng ELISA sa dugo. Kung ang iyong resulta ay bumalik negatibo, ikaw ay mas malamang na bumuo ng PML habang sa natalizumab. Kung positibo ang iyong mga resulta, kausapin ang iyong doktor tungkol sa panganib ng pagkuha ng gamot at ang posibilidad na makagawa ka ng PML. Ang isang positibong pagsusuri ay maaaring mangailangan na muling suriin ng iyong doktor ang iyong plano sa paggamot.

Inireseta ng mga doktor ang dimethyl fumarate upang gamutin ang pagpapawalang-bisa ng MS, kabilang ang mga pagsiklab o exacerbations ng MS. Ayon sa mga tagagawa ng Tecfidera, pinutol ng gamot ang panganib para sa mga relapses sa kalahati kung ihahambing sa mga taong kumukuha ng placebo.

Noong 2014, ang FDA ay naglabas ng isang patalastas sa kaligtasan na ang isang taong itinuturing na may dimethyl fumarate ay bumuo ng PML. Ayon sa New England Journal of Medicine, isang karagdagang kaso ng PML na may kaugnayan sa dimethyl fumarate ang iniulat sa isang babaeng ginagamot para sa MS.

Tulad ng sa natalizumab, kadalasang inirerekomenda ng mga doktor ang pagkuha ng pagsusulit ng ELISA sa dugo habang kumukuha ng dimethyl fumarate.