Lagnat ng Di-kilalang Pinagmulan

Lagnat ng Di-kilalang Pinagmulan
Lagnat ng Di-kilalang Pinagmulan

ay isang lagnat na hindi bababa sa 101 ° F (38.3 ° C) na tumatagal ng higit sa tatlong linggo o madalas na nangyayari nang walang paliwanag. Kahit na ang isang doktor ay hindi maaaring matukoy ang sanhi ng lagnat sa una, ang isang pagsusuri ay isang hakbang

Uri ng Uri

Mayroong apat na klasipikasyon ng FUO.

Klasikong

Klasikong FUO ay nakakaapekto sa mga nakaraang malulusog na tao, tinukoy bilang isang hindi maipaliwanag na lagnat na tumatagal ng tatlong linggo. ang leukemia, ay maaaring maging sanhi ng klasikong FUO. Ang iba pang mga karamdaman, tulad ng mga sakit na nakakaapekto sa nag-uugnay na tissue, ay maaari ring maging sanhi.

Nosocomial

Ang mga taong may nosocomial FUO ay lilitaw upang makakuha ng lagnat bilang isang resulta ng pagpapaospital. Sila ay pinapapasok para sa isang bagay maliban sa lagnat at pagkatapos ay magsimulang tumakbo ang di-maipaliwanag na lagnat. Kabilang sa mga karaniwang dahilan ang:

 • pulmonary embolism
 • enterocolitis
 • sinusitis
 • deep vein thrombosis
 • septic thrombophlebitis, isang uri ng pamamaga na nakakaapekto sa veins

Kakulangan sa immune

Ang kakulangan ng immune FUO ay nangyayari sa mga taong may nakompromiso mga sistema ng immune. Inilalagay ito sa mas mataas na peligro ng impeksiyon. Ang isang kompromiso na immune system ay kadalasang nangyayari dahil sa paggamot sa chemotherapy.

HIV-kaugnay

Ang HIV mismo ay maaaring maging sanhi ng mga fevers. Ginagawa din ng HIV ang isang tao na madaling kapitan ng mga impeksyon na maaaring magdulot ng mga lagnat.

Dagdagan ang nalalaman: Pag-unawa at pamamahala ng lagnat sa HIV "

Mga sanhi na nagiging sanhi ng

Kinikilala ang uri ng FUO ay tumutulong sa manggagamot na mahanap ang sanhi nito. ng mga sumusunod:

 • impeksiyon: tuberkulosis, mononucleosis, sakit sa Lyme, lagnat ng kiskis, endocarditis, at iba pa
 • pamamaga: lupus, rheumatoid arthritis, : lymphoma, leukemia, pancreatic carcinoma, at iba pang mga cancers at sarcomas
 • miscellaneous: fevers na dulot ng paggamit ng droga o pang-aabuso, hyperthyroidism, hepatitis at mga bagay na hindi magkasya sa iba pang mga kategorya
 • A Ang isang tao na may FUO ay binibigyan ng ilang mga klinikal na pagsusuri upang paliitin ang pag-uuri ng FUO. Ang diagnosis ng FUO ay maaari ring magdala ng atensyon sa isang kondisyon na hindi masuri. Mga sintomasAng mga sintomas

FUO ay maaaring sinamahan ng iba pang mga sintomas na makakatulong sa mga doktor na matukoy ang pinagmumulan ng dahilan.

Karaniwang sintomas ng lagnat ay kinabibilangan ng:

isang temperat ure na lumalampas sa 100. 4 ° F (38 ° C) para sa mga sanggol o 99. 5 ° F (37. 5 ° C) para sa mga bata at may sapat na gulang

sweating

 • panginginig
 • mga pananakit ng ulo
 • Iba pang mga sintomas na kadalasang kasama ng lagnat ay:
 • pagkapagod

ubo

 • pantal
 • sinus congestion
 • TestsDiagnostic test para sa FUO
 • Sa ilang mga kaso, ang paghihintay-at-makita na diskarte ay kadalasang ginagamit para sa mga short-term fevers na hindi sinamahan ng anumang mga sintomas ng pulang bandila.Sa sandaling ang isang lagnat ay tumatagal ng mahabang panahon upang ma-classified bilang isang lagnat ng di-kilalang pinagmulan, ang iyong doktor ay maaaring magpatakbo ng ilang mga pagsubok upang matukoy ang pinagbabatayanang dahilan.
 • Panayam
 • Maaaring tanungin ng iyong doktor kung na:
 • ay wala sa bansa

ay nagkaroon ng anumang mga pagsasabog sa kapaligiran

ay nagkaroon ng anumang mga pagbabago sa iyong pang-araw-araw na kapaligiran

Kung nagtatrabaho ka sa mga hayop , maaaring isaalang-alang ng iyong doktor ang mga sakit na nakukuha sa hayop. Itatanong din nila ang tungkol sa iyong kasaysayan ng pamilya at mga sakit tulad ng lymphoma o reumatik na lagnat.

Dugo at pisikal na pagsusulit

 • Ang iyong doktor ay maaari ring magpatakbo ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang ilang mga kondisyon, kabilang ang mga kondisyon ng autoimmune na maaaring hindi magkaroon ng maraming malinaw na sintomas. Maingat nilang suriin ang iyong balat para sa mga palatandaan ng pala, pantal, o paninilaw ng balat.
 • Kung ang dugo sa trabaho o ang pisikal na eksaminasyon ay lumitaw ang anumang mga positibong tagapagpahiwatig, ang doktor ay mag-aatas ng higit pang mga pagsusulit bago kumpirmahin ang diagnosis.
 • Mga pagsubok sa kultura

Maaaring gamitin ang dugo, ihi, at kultura ng kutsara upang suriin ang mga sanhi tulad ng bakterya at fungi. Ang mga espesyal na pagsusuri ay maaari ring tumulong sa pag-tsek para sa mga hindi tipikal na bacterial, fungal, o viral infection.

Mga pagsusuri sa imaging

Ang isang endocardiogram ay maaaring magamit upang suriin ang iyong puso kung ang iyong doktor ay nakakarinig ng galit o matindi ang suspek ng endocarditis. Ito ay isang impeksiyon sa isa sa mga balbula ng puso. Maaaring gamitin ang X-ray ng dibdib upang siyasatin ang mga baga.

TreatmentTreatment

Ayon sa American Family Physician, ang mga taong may FUO ay pinalabas nang walang tiyak na diagnosis sa hanggang 50 porsiyento ng mga kaso. Sa marami sa mga kaso na ito, tinutularan ng FUO ang sarili nito sa oras.

Ang paggamot para sa isang FUO ay nag-iiba depende sa sanhi.

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) at antihistamines ay maaari ding gamitin upang gamutin ang mga FUO na walang bakas ng mga pinagbabatayanang dahilan. Sa maraming tao, ang mga gamot na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang lagnat mismo.

Ang mga tao na ang mga fever ay itinuturing na may kakulangan sa immune ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng malawak na spectrum antibiotics. Ang mga target na ito ang malamang na mga pathogens. Ang mga impeksyon ay may pananagutan sa pagitan ng 20 at 40 porsiyento ng lahat ng mga lagnat na hindi kilalang pinanggalingan.

Sa mga taong may HIV na nauugnay sa HIV, ang paggamot ay nakatuon sa paggamot ng HIV sa mga antiviral na gamot. Pagkatapos nito, ang anumang nauugnay na mga sintomas o komplikasyon na maaaring lumitaw mula dito ay matutugunan.

Sa mga bata Kinikilala ang FUO sa mga bata

Ang mga lagnat ay karaniwang nangyayari sa mga bata sa lahat ng edad, lalo na ang mga sanggol at maliliit na bata. Ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng lagnat kung sila ay:

ay hindi gaanong aktibo o nakakausap kaysa sa normal na

ay may nabawasan na gana sa pagkain o nadagdagan ang pagkauhaw

ay may fussier na pag-uugali (lalo na pangkaraniwan sa mga sanggol at bata)

o mainit

Kung ang lagnat ng iyong anak ay umabot sa 102. 2 ° F (39 ° C), dapat itong gamutin. Maaari mong bigyan sila ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Advil), ngunit hindi mo dapat bigyan sila ng aspirin (Bayer). Sa mga bata, ang aspirin ay nauugnay sa isang seryosong kondisyon na kilala bilang Reye's syndrome.

 • Ang ilang mga sintomas ay nangangailangan ng agarang medikal na atensiyon. Kabilang dito kung ang lagnat ng iyong anak ay umabot sa 105 ° F (40.6 ° C). Dapat mo ring tawagan ang pedyatrisyan kung ang iyong anak:
 • tiyakan walang tiwala
 • ay may matigas na leeg
 • pakikibaka upang huminga

ay may lilang rashes na lumilitaw sa balat

may problema nakakagising

 • t lumulunok
 • OutlookOutlook
 • Maraming mga fevers ng hindi kilalang pinagmulan ay imposible upang magpatingin sa doktor, at maaari silang lutasin nang walang paggamot. Gayunpaman, ang isang lagnat na tumatagal ng tatlong linggo o higit pa ay maaaring magpahiwatig ng malubhang isyu sa kalusugan. Dapat mong makita ang iyong doktor upang suriin para sa mga pinagbabatayan sanhi, lalo na kung mayroon kang iba pang mga sintomas.
 • Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas sa emerhensiya na kasama ng lagnat, agad na humingi ng medikal na atensiyon. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng:
 • matigas na leeg
 • pagkalito

kahirapan na manatiling gising

sakit ng dibdib

kahirapan sa paghinga

 • paglunok ng kahirapan
 • na paulit-ulit na pagsusuka