Malamig at Mga Pangunahing Kaunlaran ng Trangkaso

Malamig at Mga Pangunahing Kaunlaran ng Trangkaso
Malamig at Mga Pangunahing Kaalaman sa Trangkaso | Healthline

Ang isang tipikal na lamig ay tatagal lamang ng mga 10 araw. Minsan maaari mong maghintay ito matagumpay o subukan ang iba't ibang mga paraan ng paggamot hanggang sa mawala ang mga sintomas. Iba pang mga oras, maaaring pakiramdam na tulad ng ikaw ay sa grasps ng isang malamig na hindi lamang hahayaan. Ang malamig na lamig ay maaaring maging trangkaso.

Kahit na may mga katulad na sintomas, ang mga sakit na ito ay hindi pareho. Ang pagkaalam na ang pagkakaiba ay maaaring maging mahalaga sa pagkuha ng tamang paggamot at pagpigil sa trangkaso mula sa morphing sa isang bagay na mas seryoso, tulad ng pneumonia. Ang mga matatanda, mga bata, mga buntis na kababaihan, at mga may mahinang sistema ng immune ay kadalasang nahahawa sa mga komplikasyon ng trangkaso.

Unawain kung paano gumagana ang iyong immune system; alamin ang tungkol sa habang-buhay ng karaniwang sipon; alam kung kailan dapat kang manatiling maysakit sa bahay-at kapag humingi ng emerhensiyang pangangalaga-upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay laban sa malamig at trangkaso.