Masuri ang mga sintomas ng ADHD ng iyong Anak at Pumili ng Espesyalista

Masuri ang mga sintomas ng ADHD ng iyong Anak at Pumili ng Espesyalista
Ang iyong Anak ay may ADHD: Kung Paano Pumili ng Espesyalista
Pagpili ng isang espesyalista sa paggamot sa ADHD

Kung ang iyong anak ay may attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), maaari silang harapin ang mga hamon na kinabibilangan ng mga problema sa paaralan at panlipunang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang komprehensibong paggamot ay susi.

Maaaring hikayatin sila ng doktor ng iyong anak na makita ang iba't ibang mga espesyalista sa kalusugan ng bata, pangkaisipan, at edukasyon.

Alamin ang tungkol sa ilan sa mga espesyalista na makakatulong sa iyong anak na pamahalaan ang ADHD.

Pangangalaga sa primaryaPrimary care doctor

Kung pinaghihinalaan mo ang iyong anak ay may ADHD, gumawa ng appointment sa kanilang pangunahing doktor ng pangangalaga. Ang doktor na ito ay maaaring isang pangkalahatang practitioner (GP) o pedyatrisyan.

Kung diagnosis ng doktor ng iyong anak sa ADHD, maaari silang magreseta ng gamot. Maaari din nilang i-refer ang iyong anak sa espesyalista sa kalusugan ng isip, tulad ng psychologist o psychiatrist. Ang mga espesyalista ay maaaring magbigay sa iyong anak ng pagpapayo at tulungan silang pamahalaan ang kanilang mga sintomas sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga diskarte sa pagkaya.

PsychologistPsychologist

Ang isang sikologo ay isang propesyonal sa kalusugan ng isip na may degree sa sikolohiya. Nagbibigay ang mga ito ng pagsasanay sa mga kasanayan sa panlipunan at therapy sa pag-uugali Matutulungan nila ang iyong anak na maintindihan at pamahalaan ang kanilang mga sintomas at subukan ang kanilang IQ.

Sa ilang mga estado, ang mga psychologist ay maaaring magreseta ng mga gamot para sa pagpapagamot ng ADHD. Kung ang mga kasanayan sa psychologist sa isang estado kung saan hindi sila maaaring magreseta, maaari silang sumangguni sa iyong anak sa isang doktor na maaaring suriin kung ang iyong anak ay nangangailangan ng gamot.

PsychiatristPsychiatrist

Ang isang psychiatrist ay isang medikal na doktor na may pagsasanay sa pagpapagamot ng mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Maaari silang makatulong sa pag-diagnose ng ADHD, magreseta ng gamot, at bigyan ang iyong anak ng pagpapayo o therapy. Pinakamainam na maghanap ng psychiatrist na may karanasan sa paggamot sa mga bata.

Psychiatric nurse practitionersPsychiatric nurse practitioners

Ang isang psychiatric nurse practitioner ay isang rehistradong nars na may advanced na pagsasanay sa antas ng masters o doctoral. At ang mga ito ay sertipikado at lisensyado ng estado kung saan sila nagsasagawa.

Maaari silang magbigay ng medikal na pagsusuri at iba pang mga therapeutic na interbensyon. At maaari silang magreseta ng gamot.

Mga propesyonal sa nars na lisensyado at sertipikado sa larangan ng kalusugan ng isip ay makakapag-diagnose ng ADHD at maaaring magreseta ng mga gamot upang gamutin ang kondisyong ito.

Social worker Social worker

Ang isang social worker ay isang propesyonal na may degree sa social work. Matutulungan nila ang iyong anak na makayanan ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, maaari nilang masuri ang mga pattern ng pag-uugali ng iyong anak at kondisyon.Pagkatapos ay maaari nilang tulungan silang bumuo ng mga estratehiya sa pagkaya upang pamahalaan ang kanilang kalagayan at maging mas matagumpay sa mga sitwasyong panlipunan.

Ang mga manggagawang panlipunan ay hindi nagrereseta ng gamot. Ngunit maaari nilang i-refer ang iyong anak sa isang doktor na maaaring mag-isyu ng reseta.

Pathologist sa wikang-wika. Pathologist ng wika sa wika ng

Ang ilang mga bata na may ADHD ay may mga hamon sa pagsasalita at pagpapaunlad ng wika. Kung ito ang kaso para sa iyong anak, maaaring sila ay tinutukoy sa patologo ng speech-language na makakatulong sa iyong anak na matuto na makipag-usap nang mas epektibo sa mga social na sitwasyon.

Ang patologo ng speech-language ay maaari ring makatulong sa iyong anak na bumuo ng mas mahusay na pagpaplano, organisasyon, at mga kasanayan sa pag-aaral. At maaari silang makipagtulungan sa guro ng iyong anak upang tulungan ang iyong anak na magtagumpay sa paaralan.

Paghahanap ng isang espesyalistaPaano upang mahanap ang tamang espesyalista

Mahalaga na makahanap ng isang espesyalista na komportable ka at ang iyong anak sa paligid. Maaaring tumagal ng ilang pananaliksik at pagsubok at error bago mo mahanap ang tamang tao.

Upang makapagsimula, hilingin ang pangunahing doktor ng pangangalaga ng iyong anak para sa mga espesyalista na kanilang inirerekomenda. Maaari ka ring makipag-usap sa ibang mga magulang ng mga bata na may ADHD, o tanungin ang guro ng iyong anak o nars ng paaralan para sa mga rekomendasyon.

Susunod, tawagan ang iyong kompanya ng segurong pangkalusugan upang malaman kung ang mga espesyalista na nasa isip mo ay nasa kanilang network ng coverage. Kung hindi, tanungin ang iyong kompanya ng seguro kung mayroon silang listahan ng mga espesyalista sa network para sa iyong lugar.

Pagkatapos, tawagan ang iyong prospective na espesyalista at tanungin sila tungkol sa kanilang pagsasanay. Halimbawa, hilingin sa kanila:

kung magkano ang karanasan nila na nagtatrabaho sa mga bata at gamutin ang ADHD

  • kung ano ang kanilang mga ginustong pamamaraan para sa pagpapagamot ng ADHD ay
  • kung ano ang proseso para sa paggawa ng mga appointment ay nagsasangkot
  • ilang iba't ibang mga espesyalista bago mo mahanap ang tamang magkasya. Kailangan mong makahanap ng isang tao na ikaw at ang iyong anak ay maaaring magtiwala at makipag-usap nang hayagan. Kung ang iyong anak ay nagsisimula upang makita ang isang espesyalista at pakikibaka upang bumuo ng isang trusting relasyon sa kanila, maaari mong laging subukan ang isa pa.

Bilang isang magulang ng isang bata na may ADHD, maaari ka ring makinabang mula sa pagtingin sa isang espesyalista sa kalusugang pangkaisipan. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng matagal na stress, pagkabalisa, o iba pang mga alalahanin, kausapin ang iyong doktor. Maaari silang sumangguni sa isang psychologist, psychiatrist, o iba pang espesyalista para sa paggamot.