Aseptiko Meningitis

Aseptiko Meningitis
Aseptiko Meningitis
Ano ang Ang meningitis ay isang kondisyon na nagiging sanhi ng mga tisyu na sumasaklaw sa iyong utak at spinal cord upang maging inflamed Ang pamamaga ay maaaring sanhi ng isang bacterial infection na kilala bilang bacterial meningitis. Ang kondisyon ay tinatawag na aseptiko meningitis kapag hindi sanhi ng bakterya.

Ang mga virus ay nagiging sanhi ng karamihan ng mga kaso ng aseptiko na meningitis, kaya ang kondisyon ay kilala rin bilang viral meningitis.

Ang aseptiko meningitis ay mas karaniwan kaysa sa bacterial meningitis. Ang mga tao ay nakabawi sa loob ng dalawang linggo matapos ang simula ng mga sintomas.

Mga sanhi Ano ang nagiging sanhi ng aseptiko meningitis?

Tungkol sa kalahati ng lahat ng mga kaso ng aseptikong meningitis ay dulot ng karaniwang mga pana-panahong mga virus sa tag-araw at tag-lagas. Kabilang sa mga virus na maaaring maging sanhi ng aseptiko meningitis ang mga sumusunod:

cacat

HIV
 • herpes simplex
 • mumps
 • tigdas
 • West Nile
 • rabies
 • Maaari mong kontrahin ang mga virus sa pamamagitan ng pagkontak sa isang nahawaang ubo, laway, o fecal matter ng tao. Maaari mo ring kontrahin ang ilan sa mga virus na ito mula sa kagat ng lamok.
 • Sa mga bihirang kaso, ang ibang mga kondisyon ay maaaring humantong sa aseptiko meningitis. Kabilang sa mga ito ang:

fungal infection

syphilis

 • Lyme disease
 • tuberculosis
 • Allergy drugs
 • inflammatory diseases
 • Ang aseptikong meningitis ay maaaring lumago nang mabilis o mahigit sa ilang linggo, depende sa uri ng organismo na naging sanhi ng kondisyon.
Mga kadahilanan sa panganibAno ang nasa panganib ng pagbuo ng aseptiko meningitis?

Sinuman ay maaaring makakuha ng aseptiko meningitis, ngunit ang pinakamataas na rate ay nangyayari sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang mga bakuna na nagpoprotekta sa mga bata mula sa bacterial meningitis ay hindi laging epektibo laban sa aseptiko meningitis, na sanhi ng mga virus at iba pang mga organismo.

Ang mga batang pumapasok sa pag-aaral sa paaralan o araw ay nasa mas mataas na peligro na mahuli ang isang virus na maaaring maging sanhi ng aseptiko meningitis. Ang mga matatanda na nagtatrabaho sa mga pasilidad na ito ay nasa panganib din.

Ang mga tao ay mas malamang na magkaroon ng meningitis kung mayroon silang isang kondisyon na nagpapahina sa kanilang immune system, tulad ng AIDS o diyabetis.

Sintomas Ano ang mga sintomas ng aseptiko meningitis?

Ang mga sintomas ng aseptiko meningitis ay maaaring mag-iba dahil sa virus o medikal na kondisyon na nagdulot nito. Minsan ang mga sintomas ay hindi lumabas hanggang ang kalagayan ay tumakbo sa kurso nito.

Pangkalahatang sintomas ng aseptiko meningitis sa mga bata at may sapat na gulang ay kinabibilangan ng:

lagnat

panginginig

 • sakit ng tiyan
 • masakit na sakit ng ulo
 • sakit ng katawan
 • pagkawala ng sensitivity sa liwanag, o photophobia
 • pagkawala ng gana
 • pagsusuka
 • pagkapagod
 • Ang mga sanggol at maliliit na bata ay maaaring magpakita ng mga sumusunod na sintomas:
 • lagnat

pagkamagagalit at madalas na pag-iyak

 • Ang aseptiko meningitis ay madalas na isang banayad na kondisyon, at maaari kang mabawi nang walang gamot o paggamot.Marami sa mga sintomas ay katulad ng sa mga karaniwang malamig o trangkaso kaya hindi mo maaaring malaman na ikaw ay may aseptiko meningitis. Ito ay gumagawa ng aseptiko meningitis na naiiba mula sa bacterial meningitis, na nagiging sanhi ng malubhang sintomas at maaaring nakamamatay.
 • Gayunpaman, dapat kang humingi ng medikal na paggamot kung pinaghihinalaan mo o ang iyong anak ay may aseptiko meningitis. Kung walang medikal na eksaminasyon, maaaring mahirap sabihin sa maagang estado kung anong uri ng meningitis ka. Ang aseptiko meningitis ay maaari ring maging sanhi ng mga mapanganib na komplikasyon. Mahalaga para sa iyong doktor na masubaybayan ang iyong kondisyon hanggang sa mabawi mo.
 • Dapat mong tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon kung ikaw o ang iyong anak ay may alinman sa mga sumusunod na sintomas:
 • matigas, masakit na leeg

debilitating, patuloy na sakit ng ulo

mental confusion

seizures

 • Ang mga ito ay maaaring mga sintomas ng isa pa, mas malubhang kondisyong medikal.
 • DiagnosisHindi diagnosed ang aseptiko meningitis?
 • Kung pinaghihinalaan ng iyong doktor na mayroon kang meningitis, mag-order sila ng mga pagsubok upang matukoy kung mayroon kang aseptiko meningitis o bacterial meningitis.
 • Sa karamihan ng mga kaso, ang iyong doktor ay gagawa ng spinal tap. Sa panahon ng panggulugod i-tap ang iyong doktor ay kukunin ang cerebrospinal fluid mula sa iyong gulugod. Ito ang tanging tiyak na paraan upang masuri ang meningitis. Ang spinal fluid ay ginawa ng utak at pumapalibot sa utak at spinal cord upang protektahan ito. Ang iyong spinal fluid ay magkakaroon ng mataas na antas ng protina at isang nadagdagan na bilang ng white blood cell kung mayroon kang meningitis. Ang likido na ito ay maaari ring makatulong sa iyong doktor na matukoy kung ang bakterya, mga virus, o iba pang mga nakakahawang ahente ay nagdudulot ng meningitis.

Maaari ring mag-order ang iyong doktor ng iba pang mga pagsusulit upang matukoy ang virus na sanhi ng aseptiko meningitis. Ang mga pagsusuri ay maaaring magsama ng mga pagsusuri sa dugo o mga pagsusuri sa imaging, tulad ng X-ray at CT scan.

TreatmentsHow ay ginagamot ang aseptiko meningitis?

Ang mga opsyon sa paggamot ay maaaring mag-iba depende sa partikular na sanhi ng meningitis. Karamihan sa mga taong may aseptiko meningitis ay nakabawi sa isa hanggang dalawang linggo nang walang medikal na paggamot.

Matuturuan ka na magpahinga, uminom ng maraming tubig, at kumuha ng mga gamot upang makatulong na mapawi ang iyong mga sintomas. Ang analgesics at anti-inflammatory medications ay maaaring inirerekomenda para sa sakit at pagkontrol ng lagnat. Ang iyong doktor ay maaari ring magreseta ng mga gamot kung ang aseptiko meningitis ay sanhi ng impeksiyon ng fungal o ng isang itinuturing na virus, tulad ng herpes.

OutlookAno ang pangmatagalang pananaw?

Napakakaunting mga tao na may aseptiko meningitis ay nagtapos sa isang pangmatagalang sakit. Ang karamihan ng mga kaso ay lutasin sa loob ng isa hanggang dalawang linggo pagkatapos ng simula ng mga sintomas.

Sa mga bihirang kaso, ang aseptiko meningitis ay maaaring humantong sa mga impeksyon sa utak. Ang mga komplikasyon ay mas malamang na maganap kung hindi ka humingi ng paggamot para sa iyong kalagayan. Maaari din silang lumabas kung mayroon kang nakapailalim na kondisyon na nagpapahina sa iyong immune system.

PreventionPaano maiiwasan ang aseptiko meningitis?

Ikaw at ang iyong mga anak ay dapat mabakunahan para sa mga virus na nagiging sanhi ng aseptiko meningitis, tulad ng chickenpox at beke. Mahalaga rin na magsagawa ng mahusay na kalinisan upang mabawasan ang panganib na makakuha ng meningitis.Hugasan ang iyong mga kamay bago kumain at pagkatapos gamitin ang banyo, at turuan ang iyong mga anak na gawin ang parehong. Laging takpan ang iyong bibig bago bumabahin o umuubo. Dapat mo ring iwasan ang pagbabahagi ng mga inumin o pagkain sa iba, lalo na kapag nasa isang setting ng pangkat.

Maaari mo ring pigilan ang meningitis sa pamamagitan ng pagtiyak na makakakuha ka ng maraming pahinga, mapanatili ang isang malusog na diyeta, at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa iba na may mga sintomas ng malamig o trangkaso.