Ampicillin, Oral Capsule

Ampicillin, Oral Capsule
Ampicillin | Side Effects, Dosage, Uses & More
Mga highlight para sa ampicillin

ampicillin oral capsule ay magagamit bilang generic na gamot lamang.

 1. Ang Ampicillin ay dumarating rin bilang isang oral suspension pati na rin sa isang intravenous form, na ibinigay lamang ng isang healthcare provider.
 2. Ampicillin ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon na sanhi ng isang tiyak na uri ng bakterya.
 3. Mahalagang babalaMga mahalagang babala

Tapusin ang iyong buong kurso ng paggamot:
 • Tapusin ang lahat ng iyong gamot bilang inireseta ng iyong doktor. Huwag tumigil sa pagkuha ng iyong gamot o laktawan ang dosis kung nagsisimula kang maging mas mahusay na pakiramdam. Ang paggawa nito ay maaaring mas mahaba ang iyong impeksiyon. Maaari ka ring lumalaban sa gamot. Nangangahulugan ito na kung nakakuha ka ng isa pang impeksyon sa bacterial, maaaring hindi gumana ang ampicillin upang gamutin ito. Pagtatae:
 • Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagtatae. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang duguan o puno ng tubig na pagtatae na mayroon o walang mga talamak na tiyan at lagnat pagkatapos mong itigil ang pagkuha ng gamot na ito.
Tungkol sa Ano ang ampicillin?

Ampicillin oral capsule ay isang inireresetang gamot na magagamit lamang sa isang pangkaraniwang anyo. Ito ay dumarating rin bilang isang oral suspension at sa isang intravenous (IV) form, na kung saan ay ibinibigay lamang ng isang healthcare provider.

Bakit ginagamit ito

Ampicillin ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon na sanhi ng isang tiyak na uri ng bakterya. Ang Ampicillin ay maaaring gamitin bilang bahagi ng isang kombinasyon ng therapy. Nangangahulugan ito na maaaring kailanganin mong dalhin ito sa iba pang mga gamot.

Paano ito gumagana

Ampicillin ay kabilang sa penisilin ng klase ng gamot. Ang isang klase ng mga gamot ay isang pangkat ng mga gamot na gumagana sa katulad na paraan. Ang mga gamot na ito ay kadalasang ginagamit upang gamutin ang mga katulad na kondisyon.

Gumagana ang bawal na gamot na ito sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya upang itigil ang impeksyon mula sa lumalaking sa iyong katawan.

Mga side effectAng side effects ng ampiillin

Ampicillin oral capsule ay hindi nagiging sanhi ng pag-aantok, ngunit maaari itong maging sanhi ng iba pang mga epekto.

Higit pang mga karaniwang epekto

Ang mas karaniwang mga side effect ng ampicillin oral capsule ay maaaring kabilang ang:

nausea

 • pagsusuka
 • pagtatae
 • rash
 • Kung ang mga ito ay banayad, malayo sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Kung mas matindi sila o hindi umalis, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.

Malubhang epekto

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang malubhang epekto. Tumawag sa 911 kung ang iyong mga sintomas ay nakakaramdam ng buhay o kung sa palagay mo ay may emerhensiyang medikal. Ang malubhang epekto at ang kanilang mga sintomas ay maaaring isama ang mga sumusunod:

Allergic reactions. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

 • mga sintomas tulad ng trangkaso, tulad ng lagnat at sakit ng katawan
  • masakit na pula o lilang pantal na kumakalat
  • blisters na maaaring humantong sa breakdown ng balat
  • Diarrhea na tumatagal matapos mong itigil ang pagkuha ng gamot .Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:
 • pagtatae na may o walang tiyan cramps
  • pagtatae na may lagnat
  • Disclaimer:

Ang aming layunin ay upang magbigay sa iyo ng pinaka-kaugnay at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng epekto. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging talakayin ang mga posibleng epekto sa isang healthcare provider na nakakaalam ng iyong medikal na kasaysayan. InteraksyonAmpisilin ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot

ampicillin oral capsule ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot, bitamina, o mga herbs na maaari mong kunin. Ang isang pakikipag-ugnayan ay kapag ang isang substansiya ay nagbabago sa paraan ng isang gamot ay gumagana. Maaari itong maging mapaminsala o maiwasan ang paggamot ng bawal na gamot.

Upang makatulong na maiwasan ang mga pakikipag-ugnayan, dapat na maingat na pamahalaan ng iyong doktor ang lahat ng iyong mga gamot. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot, bitamina, o mga herb na kinukuha mo. Upang malaman kung paano maaaring makipag-ugnayan ang gamot na ito sa ibang bagay na iyong inaalok, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang mga halimbawa ng mga gamot na maaaring maging sanhi ng pakikipag-ugnayan sa ampicillin oral capsule ay nakalista sa ibaba.

Mga pakikipag-ugnayan na nagpapataas ng iyong panganib ng mga side effect

Nadagdagang epekto mula sa ampicillin:

Ang pagkuha ng ampicillin sa ilang mga gamot ay nagpapataas ng iyong panganib ng mga epekto mula sa ampicillin. Ito ay dahil ang halaga ng ampicillin sa iyong katawan ay maaaring tumaas. Kabilang sa mga halimbawa ng mga gamot na ito: Probenecid

 • Ang pagkuha ng gamot na ito na may ampicillin ay maaaring maging sanhi ng mas maraming epekto. Ang mga ito ay maaaring magsama ng matinding pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae.
  • Allopurinol
 • Ang gamot na ito ay nagdaragdag ng panganib ng pantal sa balat kapag kinuha mo ito sa ampicillin.
  • Mga pakikipag-ugnayan na maaaring maging mas epektibo ang iyong mga gamot

Kapag ang ampicillin ay hindi gaanong epektibo:

Kapag kumuha ka ng ampicillin sa ilang mga droga, maaaring hindi ito gumana upang gamutin ang iyong kalagayan. Ito ay dahil ang halaga ng ampicillin sa iyong katawan ay maaaring mabawasan. Ang mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng: Antibiotics tulad ng chloramphenicol, macrolides, sulfonamides, at tetracyclines

 • Maaaring dagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis ng ampicillin o bawasan ang dosis ng iyong iba pang antibyotiko kung kailangan mo itong dalhin.
  • Kapag ang iba pang mga gamot ay hindi gaanong epektibo:

Kapag ang ilang mga gamot ay ginagamit sa ampicillin, maaaring hindi ito gumana. Ito ay dahil ang halaga ng mga gamot na ito sa iyong katawan ay maaaring mabawasan. Kasama sa mga halimbawa ang: Oral contraceptives (birth control pills)

 • Ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng ibang paraan ng birth control para sa iyo.
  • Disclaimer:

Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakikipag-ugnayan nang magkakaiba sa bawat tao, hindi namin magagarantiya na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng pakikipag-ugnayan. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa posibleng mga pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga de-resetang gamot, bitamina, damo at suplemento, at mga over-the-counter na gamot na kinukuha mo. Iba pang mga babalaAng mga babala ng Aprikin

Ang bawal na gamot na ito ay may ilang mga babala.

Allergies

Ampicillin ay maaaring maging sanhi ng malubhang reaksiyong alerhiya. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

pantal

 • problema sa paghinga
 • pamamaga ng iyong lalamunan o dila
 • Kung mayroon kang allergic reaction, tawagan kaagad ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.

Huwag muling dalhin ang gamot na ito kung mayroon kang isang allergy reaksyon dito. Ang pagkuha nito muli ay maaaring nakamamatay. Mga babala para sa mga taong may ilang mga kondisyon sa kalusugan

Para sa mga taong may gonorrhea at syphilis:

Ang gamot na ito lamang ay hindi gagamutin ang syphilis. Dapat kang makatanggap ng isang injectable dosis ng penicillin kung mayroon kang gonorrhea at syphilis. Para sa mga taong may diyabetis:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang maling positibo kapag sinusubok ka ng iyong doktor para sa glucose (asukal) sa iyong ihi. Nangangahulugan ito na ang pagsubok ay maaaring sabihin na mayroon kang glucose sa iyong ihi kapag hindi mo talaga ito ginagawa. Tanungin ang iyong doktor kung ligtas ang gamot para sa iyo. Para sa mga taong may mga problema sa bato:

Kung mayroon kang mga problema sa bato o isang kasaysayan ng sakit sa bato, hindi mo maaaring maalis ang gamot na ito mula sa iyong katawan nang maayos. Maaari itong mapataas ang mga antas ng gamot sa iyong katawan at maging sanhi ng mas maraming epekto. Mga babala para sa iba pang mga grupo

Para sa mga buntis na kababaihan:

Ampicillin ay isang kategorya B buntis na pagbubuntis. Ito ay nangangahulugang dalawang bagay: Ang pananaliksik sa mga hayop ay hindi nagpapakita ng isang panganib sa sanggol kung ang ina ay tumatagal ng gamot.

 1. Walang sapat na mga pag-aaral na ginawa sa mga tao upang ipakita kung ang bawal na gamot ay nagdudulot ng panganib sa sanggol.
 2. Makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagbabalak na maging buntis. Ang mga pag-aaral ng hayop ay hindi laging mahuhulaan kung paano tutugon ang mga tao. Samakatuwid, ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin sa pagbubuntis kung malinaw na kinakailangan.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay buntis habang dinadala ang gamot na ito.

Para sa mga babaeng nagpapasuso:

Ampisillin ay maaaring makapasok sa gatas ng suso at maging sanhi ng mga side effect sa isang bata na breastfed. Kausapin ang iyong doktor kung pinasuso mo ang iyong anak. Maaaring kailanganin mong magpasiya kung ihinto ang pagpapasuso o ihinto ang pagkuha ng gamot na ito. Para sa mga nakatatanda:

Ang mga bato ng mga may edad na matatanda ay maaaring hindi gumana pati na rin ang kanilang ginagamit. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong katawan upang maproseso ang mga gamot nang mas mabagal. Bilang isang resulta, higit pa sa isang gamot na nananatili sa iyong katawan para sa mas mahabang panahon. Itataas nito ang iyong panganib ng mga epekto. Para sa mga bata:

Ang mga bagong panganak at sanggol ay dapat tumagal ng pinakamababang dosis ng posibleng gamot na ito. Ito ay dahil ang kanilang mga bato ay hindi ganap na binuo. Maaaring mas matagal para alisin ang gamot na ito mula sa kanilang mga katawan. Nangangahulugan ito na maaari itong maging sanhi ng mas maraming epekto. DosageHow to take ampicillin

Impormasyon sa dosis na ito ay para sa ampicillin oral capsule. Ang lahat ng mga posibleng dosage at mga porma ng droga ay maaaring hindi kasama dito. Ang iyong dosis, porma ng droga, at kung gaano kadalas mong dadalhin ang gamot ay depende sa:

ang iyong edad

 • ang kondisyon na ginagamot
 • kung gaano kalubha ang iyong kalagayan
 • iba pang mga kondisyong medikal na mayroon ka
 • kung paano ka reaksyon sa unang dosis
 • Ang impormasyon sa dosis sa ibaba ay para sa mga kondisyon na ang gamot na ito ay kadalasang inireseta upang gamutin.Ang listahan na ito ay maaaring hindi naglalaman ng lahat ng mga kondisyon na maaaring magreseta ng iyong doktor sa gamot na ito. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong reseta, makipag-usap sa iyong doktor.

Mga Form at lakas

Generic:

Ampicillin Form:

 • oral capsule Strengths:
 • 250 mg, 500 mg Dosis para sa genitourinary impact infection, gonorrhea > Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Para sa mga impeksyon sa genitourinary tract maliban sa gonorrhea:

Karaniwang dosis ay 500 mg apat na beses bawat araw.

Para sa gonorrhea:

 • Ang karaniwang dosis ay 3. 5 gramo bilang isang solong dosis.

Dosis ng bata (mga bata na may timbang na 20kg o higit pa)

 • Para sa mga impeksyon sa genitourinary tract maliban sa gonorrhea:

Karaniwang dosis ay 500 mg apat na beses bawat araw.

Para sa gonorrhea:

 • Ang karaniwang dosis ay 3. 5 gramo bilang isang solong dosis.

Dosis ng bata (mga bata na timbangin ng mas mababa sa 20kg)

 • Para sa impeksiyon ng genitourinary tract:

Ang karaniwang dosis ay 100 mg / kg bawat araw sa apat na magkabilang panig at spaced doses.

Senior dosis (edad 65 taong gulang at mas matanda)

 • Ang mga bato ng mga matatandang may sapat na gulang ay maaaring hindi gumana gaya ng kanilang ginagamit. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong katawan upang maproseso ang mga gamot nang mas mabagal. Bilang isang resulta, higit pa sa isang gamot na nananatili sa iyong katawan para sa mas mahabang panahon. Itataas nito ang iyong panganib ng mga epekto.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mas mababang dosis o ibang iskedyul. Makatutulong ito upang mapanatili ang mga antas ng gamot na ito mula sa pagbuo ng masyadong maraming sa iyong katawan.

Dosis para sa impeksiyon sa respiratory tract

Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Karaniwang dosis ay 250 mg apat na beses bawat araw.

Dosis ng bata (mga bata na may timbang na 20kg o higit pa)

 • Karaniwang dosis ay 250 mg apat na beses bawat araw.

Dosis ng bata (mga bata na timbangin ng mas mababa sa 20kg)

 • Ang karaniwang dosis ay 50 mg / kg bawat araw sa magkabilang panig at spaced dosis tatlo hanggang apat na beses bawat araw.

Senior dosis (edad 65 taong gulang at mas matanda)

 • Ang mga bato ng mga matatandang may sapat na gulang ay maaaring hindi gumana gaya ng kanilang ginagamit. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong katawan upang maproseso ang mga gamot nang mas mabagal. Bilang isang resulta, higit pa sa isang gamot na nananatili sa iyong katawan para sa mas mahabang panahon. Itataas nito ang iyong panganib ng mga epekto.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mas mababang dosis o ibang iskedyul. Makatutulong ito upang mapanatili ang mga antas ng gamot na ito mula sa pagbuo ng masyadong maraming sa iyong katawan.

Dosis para sa mga impeksyon sa gastrointestinal tract

Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Karaniwang dosis ay 500 mg apat na beses bawat araw.

Dosis ng bata (mga bata na may timbang na 20kg o higit pa)

 • Karaniwang dosis ay 500 mg apat na beses bawat araw.

Dosis ng bata (mga bata na timbangin ng mas mababa sa 20kg)

 • Ang karaniwang dosis ay 100 mg / kg bawat araw sa apat na magkabilang panig at spaced doses.

Senior dosis (edad 65 taong gulang at mas matanda)

 • Ang mga bato ng mga matatandang may sapat na gulang ay maaaring hindi gumana gaya ng kanilang ginagamit. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong katawan upang maproseso ang mga gamot nang mas mabagal. Bilang isang resulta, higit pa sa isang gamot na nananatili sa iyong katawan para sa mas mahabang panahon. Itataas nito ang iyong panganib ng mga epekto.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mas mababang dosis o ibang iskedyul. Makatutulong ito upang mapanatili ang mga antas ng gamot na ito mula sa pagbuo ng masyadong maraming sa iyong katawan.

Dosis para sa meningitis

Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Ang iyong doktor ay magpapasiya ng dosis na tama para sa iyo.

Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

Ang doktor ng iyong anak ay magpapasiya ng dosis na tama para sa iyong anak.

Senior dosis (edad 65 taong gulang at mas matanda)

Ang mga bato ng mga matatandang may sapat na gulang ay maaaring hindi gumana gaya ng kanilang ginagamit. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong katawan upang maproseso ang mga gamot nang mas mabagal. Bilang isang resulta, higit pa sa isang gamot na nananatili sa iyong katawan para sa mas mahabang panahon. Itataas nito ang iyong panganib ng mga epekto.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mas mababang dosis o ibang iskedyul. Makatutulong ito upang mapanatili ang mga antas ng gamot na ito mula sa pagbuo ng masyadong maraming sa iyong katawan.

Disclaimer:

Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na kasama sa listahan na ito ang lahat ng posibleng dosis. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga dosis na tama para sa iyo.

Sumakay bilang direksyonKumuha ayon sa itinuturo Ampicillin oral capsule ay ginagamit para sa panandaliang paggagamot. Ito ay may malubhang panganib kung hindi mo ito inireseta.

Kung hihinto ka nang bigla ang pagkuha ng gamot o huwag mo itong kunin:

Ang iyong impeksyon sa bakterya ay hindi maaaring maging mas mahusay. Maaaring maging mas malala pa ito.

Kung makaligtaan ka ng dosis o hindi kumuha ng gamot ayon sa iskedyul: Ang iyong gamot ay maaaring hindi gumana nang maayos o maaaring tumigil sa pagtatrabaho nang buo. Para magamit ang gamot na ito, ang isang tiyak na halaga ay kailangang nasa iyong katawan sa lahat ng oras.

Tapusin ang lahat ng iyong gamot na inireseta ng iyong doktor. Huwag tumigil sa pagkuha ng iyong gamot o laktawan ang dosis kung nagsisimula kang maging mas mahusay na pakiramdam. Ang paggawa nito ay maaaring mas mahaba ang iyong impeksiyon. Maaari ka ring lumalaban sa gamot. Nangangahulugan ito na kung makakakuha ka ng isa pang impeksyon sa bacterial, maaaring hindi gumana ang ampicillin upang gamutin ito. Kung sobra ang iyong ginagawa:

Maaari kang magkaroon ng mapanganib na antas ng gamot sa iyong katawan. Ang mga sintomas ng labis na dosis ng bawal na gamot na ito ay maaaring magsama ng taob sa tiyan at pagtatae.

Kung sa palagay mo nakuha mo ang sobrang gamot na ito, tawagan ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room kaagad. Ano ang dapat gawin kung napalampas mo ang isang dosis:

Dalhin ang iyong dosis sa lalong madaling matandaan mo. Ngunit kung naaalala mo ilang oras bago ang iyong susunod na naka-iskedyul na dosis, tumagal lamang ng isang dosis. Huwag kailanman subukan upang makamit sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang dosis nang sabay-sabay. Ito ay maaaring magresulta sa mga mapanganib na epekto.

Paano sasabihin kung gumagana ang gamot: Ang mga sintomas ng iyong impeksiyon ay magiging mas mahusay.

Mahalagang mga pagsasaalang-alangImportant na mga pagsasaalang-alang para sa pagkuha ng ampicillin Panatilihin ang mga pagsasaalang-alang na ito kung ang iyong doktor ay nagbigay ng ampicillin oral capsule para sa iyo.

Pangkalahatang

Huwag kumuha ng gamot na ito sa pagkain.

Dalhin ang gamot na ito na may 8 ans. ng tubig 30 minuto bago kumain o dalawang oras pagkatapos kumain.

 • Imbakan
 • Iimbak ang mga capsule sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 68 ° F at 77 ° F (20 ° C at 25 ° C).

I-imbak ang mga ito mula sa liwanag.

 • Paglalagay ng Refill
 • Ang isang reseta para sa gamot na ito ay maaaring mapalitaw. Hindi mo na kailangan ang isang bagong reseta upang lamisan muli ang gamot na ito. Isulat ng iyong doktor ang bilang ng mga paglalagay na pinapahintulutan sa iyong reseta.

Paglalakbay

Kapag naglalakbay sa iyong gamot:

Palaging dalhin ang iyong gamot sa iyo. Kapag lumilipad, huwag ilagay ito sa isang naka-check na bag. Panatilihin ito sa iyong carry-on bag.

Huwag mag-alala tungkol sa mga x-ray machine ng paliparan. Hindi nila mapinsala ang iyong gamot.

 • Maaaring kailanganin mong ipakita ang kawani ng paliparan ang label ng parmasya para sa iyong gamot. Palaging dalhin ang orihinal na kahon na may label na reseta sa iyo.
 • Huwag ilagay ang gamot na ito sa glove compartment ng iyong sasakyan o iwanan ito sa kotse. Siguraduhin na maiwasan ang paggawa nito kapag ang panahon ay masyadong mainit o masyadong malamig.
 • Pagsubaybay sa klinika
 • Malamang na subaybayan ng iyong doktor ang ilang mga isyu sa kalusugan sa panahon ng iyong paggamot. Makatutulong ito upang siguraduhin na mananatiling ligtas habang kinukuha mo ang gamot na ito. Kabilang sa mga isyung ito ang:

Function ng bato.

Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin kung gaano ang iyong mga kidney ay gumagana. Kung ang iyong mga kidney ay hindi gumagana nang maayos, maaaring mabawasan ng iyong doktor kung gaano kadalas mo ginagamot ang gamot na ito.

 • Pag-andar sa atay. Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin kung gaano ka gumagana ang iyong atay. Kung ang iyong atay ay hindi gumagana nang maayos, ang iyong doktor ay maaaring mas mababa ang iyong dosis ng gamot na ito.
 • Mga cell ng dugo ay binibilang. Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin kung ang gamot na ito ay binabawasan ang iyong pulang selula ng dugo at mga antas ng platelet. Kung ito ay, babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis o ang iyong paghinto sa paggamot sa gamot.
 • Syphilis. Kung mayroon kang gonorrhea, susuriin ka rin ng iyong doktor para sa syphilis. Gagawin nila ito kapag sinimulan mo ang gamot at pagkatapos ay muli tatlong buwan mamaya. Ito ay dahil ang paggamot para sa gonorrhea ay maaaring maskuhin ang mga sintomas ng syphilis.
 • Mga Alternatibo Mayroon bang anumang mga alternatibo? May mga ibang gamot na magagamit upang gamutin ang iyong kalagayan. Ang ilan ay maaaring mas mahusay na angkop para sa iyo kaysa sa iba. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga opsyon sa droga na maaaring gumana para sa iyo.

Disclaimer:

Sinusubukan ng Healthline na tiyaking tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay tama, komprehensibo, at napapanahon. Gayunpaman, ang artikulong ito ay hindi dapat gamitin bilang isang kapalit para sa kaalaman at kadalubhasaan ng isang lisensiyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Dapat mong konsultahin ang iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng anumang gamot. Ang impormasyon ng gamot na nakapaloob dito ay maaaring magbago at hindi inilaan upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, mga direksyon, pag-iingat, mga babala, mga pakikipag-ugnayan sa droga, mga reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Ang kawalan ng babala o iba pang impormasyon para sa isang bawal na gamot ay hindi nagpapahiwatig na ang kumbinasyon ng gamot o gamot ay ligtas, mabisa, o angkop para sa lahat ng mga pasyente o lahat ng partikular na paggamit.