15 Mga tip para sa Paghinto ng Paninigarilyo

15 Mga tip para sa Paghinto ng Paninigarilyo
Mga tip para sa Paghinto ng Paninigarilyo
< Hindi lihim na ang paninigarilyo ay may maraming negatibong epekto sa kalusugan. Ang maruruming balat, sakit sa puso, at kanser sa baga ay ilan lamang sa maraming panganib na may paninigarilyo.

Ngunit ang pag-alam sa mga panganib ng paninigarilyo ay hindi nagpapadali sa paghinto. Para sa maraming tao na naninigarilyo, ang pagkakaroon ng sigarilyo ay isang malaking bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang paninigarilyo pagkatapos ng pagkain, kapag ikaw ay unang gumising, o habang nagmamaneho sa trabaho ay maaaring mahirap na palitan.

Naabot namin ang aming mga mambabasa para sa tunay at praktikal na tip: