COPD Treatments

COPD Treatments
COPD: Pamahalaan ang iyong Kondisyon

Ang Talamak na nakahahawang sakit sa baga (COPD) ay isang pangmatagalang kondisyon na hindi maaaring ganap na magaling, ngunit ang maagang paggamot ay maaaring gumawa ng isang pagkakaiba. Ang mga pagbabago sa pamumuhay, gamot, rehabilitasyon ng baga, oxygen, at operasyon ay lahat ng mga opsyon sa paggamot na makakatulong. Ang pinaka-matagumpay na paggamot ay karaniwang nagsasangkot ng isang kumbinasyon ng mga medikal na interbensyon at mga pagbabago sa asal. Ang pag-aaral tungkol sa mga opsyon sa paggamot ay makatutulong sa iyo na makadama ng kontrol habang nagtatrabaho ka sa iyong doktor upang epektibong pamahalaan ang iyong mga sintomas at pagbutihin ang iyong kalidad ng buhay.