COPD at Mataas na Altitude

COPD at Mataas na Altitude
Naghahanda para sa Mataas na Altitude Paglalakbay sa COPD

Ang COPD, o talamak na nakahahawang sakit sa baga, ay isang uri ng sakit sa baga na nagpapahirap sa paghinga. Ang kondisyon ay karaniwang sanhi ng pangmatagalang pagkakalantad sa mga irritant sa baga, tulad ng usok ng sigarilyo o polusyon sa hangin Ang mga taong may COPD ay kadalasang nakakaranas ng pagkapahinga, paghinga, at pag-ubo.

Kung ikaw ay may COPD at masiyahan sa paglalakbay, malamang na alam mo na ang mataas na altitude ay maaaring maging mas malala ang mga sintomas ng COPD Sa mas mataas na elevation, ang iyong katawan ay nangangailangan na magtrabaho nang mas mahirap na kumuha ng parehong bilang ng oxygen na katulad nito sa mga elevation na mas malapit sa antas ng dagat. Pinagpapahina nito ang iyong mga baga at ginagawang mas mahirap na huminga. Ang paghinga sa mas mataas na mga altitude ay maaaring maging mahirap lalo na kung mayroon kang COPD pati na rin ibang kondisyon, tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, o diyabetis. Pagiging eksibisyon sed sa mga kondisyon ng mataas na altitude para sa higit sa ilang araw ay maaaring makaapekto sa puso at bato.

Depende sa kalubhaan ng iyong mga sintomas ng COPD, maaaring kailangan mong dagdagan ang iyong paghinga sa oxygen sa mataas na elevation, lalo na sa itaas 5, 000 talampakan. . Maaari itong makatulong na maiwasan ang kakulangan ng oxygen.

Ang karaniwang presyon ng hangin sa mga komersyal na air flight ay katumbas ng 5, 000 hanggang 8, 000 talampakan sa ibabaw ng dagat. Kung kailangan mong magdala ng supplemental oxygen onboard, kailangan mong gumawa ng mga pagsasaayos sa airline bago ang iyong flight.

Ano ang Mataas na Altitude?

Ang hangin sa mas mataas na mga altitude ay mas malamig, mas malala, at naglalaman ng mas kaunting mga molecule ng oxygen. Nangangahulugan ito na kailangan mong kumuha ng mas maraming paghinga upang makuha ang parehong dami ng oxygen na gagawin mo sa mas mababang altitude. Kung mas mataas ang elevation, nagiging mas mahirap ang paghinga.

 • mataas na altitude: 4, 921 talampakan sa 11, 483 talampakan / 1, 500 metro sa 3, 500 metro
 • napakataas na altitude: 11, 483 talampakan sa 18, 045 talampakan / 3, 500 metro tungo sa 5, 500 metro
 • matinding altitude: mas mataas sa 18, 045 talampakan o 5, 500 metro

Altitude Sickness

Ang matinding sakit sa bundok, na kilala rin bilang altitude sickness, ay maaaring umunlad sa panahon ng pagsasaayos sa mga pagbabago sa kalidad ng hangin sa mas mataas na elevation. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga 8,000 piye, o 2, 400 metro, sa ibabaw ng antas ng dagat.

Ang altitude sickness ay maaaring makaapekto sa mga taong walang COPD, ngunit maaaring mas malala sa mga taong may COPD o ibang uri ng kalagayan sa baga. Ang mga taong pisikal na nagpupunyagi ay mas malamang na makaranas ng altitude sickness.

Ang altitude sickness ay maaaring banayad at malubha. Ang maagang sintomas nito ay maaaring kabilang ang:

 • pagkawala ng hininga
 • pagkahilo
 • pagkapagod
 • lightheadedness
 • sakit ng ulo
 • pagduduwal
 • pagsusuka
 • mabilis na pulso o tibok ng puso

Kapag ang mga taong may altitude Ang sakit ay mananatili sa mas mataas na elevation, ang mga sintomas ay maaaring maging mas malubha at higit pang makaapekto sa mga baga, puso, at nervous system. Kapag nangyari ito, ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

 • pagkalito
 • kasikipan
 • pag-ubo
 • pagkakasakit ng dibdib
 • pagbaba ng kamalayan
 • pagkasira o pagkawalan ng balat dahil sa kakulangan ng oxygen

Ang altitude sickness ay maaaring humantong sa mga mapanganib na kondisyon, tulad ng high-altitude cerebral edema (HACE) o mataas na altitude na baga edema (HAPE).Maaaring mangyari ang kalooban kapag ang sobrang likido ay bumubuo sa mga baga, habang ang HAPE ay maaaring bumuo dahil sa tuluy-tuloy na pag-aangkat o pamamaga sa utak.

Ang mga taong may COPD ay dapat laging magdala ng karagdagang oxygen sa mga ito sa panahon ng mahabang flight ng eroplano at mga paglalakbay sa mga bundok. Ito ay makakatulong na maiwasan ang altitude sickness mula sa pagbuo at panatilihin ang mga sintomas ng COPD mula sa pagiging mas matindi.

Makipag-usap sa Iyong Doktor

Bago ka maglakbay, mahalaga na makipagkita sa iyong doktor upang talakayin kung paano maaaring makaapekto ang iyong biyahe sa iyong mga sintomas ng COPD. Maaari pang ipaliwanag ng iyong doktor ang altitude sickness, kung paano ito makakaapekto sa iyong paghinga, at kung paano ka mas mahusay na maihanda. Maaari nilang sabihin sa iyo na kumuha ng karagdagang mga gamot o upang magdala ng karagdagang oxygen sa iyo sa panahon ng iyong mga paglalakbay.

Kung nag-aalala ka kung paano magiging mas pinalala ng mga kondisyon ng mataas na altitude ang iyong mga sintomas ng COPD, hilingin sa iyong doktor na magsagawa ng mataas na altitude na pagsukat ng hypoxia. Ang pagsusuri na ito ay susuriin ang iyong paghinga sa mga antas ng oxygen na kunwa na katulad ng mga nasa mas mataas na elevation.

Relocating to High-Altitude Areas

Sa pangkalahatan, pinakamahusay para sa mga taong may COPD na manirahan sa mga lungsod o bayan na mas malapit sa antas ng dagat. Ang hangin ay nagiging mas payat sa mataas na mga altitude, na ginagawa itong mas mahirap na huminga. Totoo ito para sa mga taong may COPD. Kailangan nila ang mas mahirap na subukan upang makakuha ng sapat na hangin sa kanilang mga baga, na maaaring makapinsala sa mga baga at humantong sa iba pang mga kondisyon sa kalusugan sa paglipas ng panahon.

Madalas ipaalam ng mga doktor ang paglilipat sa mga lugar na may mataas na altitude. Ito ay madalas na nangangahulugan ng isang pinababang kalidad ng buhay para sa mga taong may COPD. Gayunpaman, ang mga epekto ng mataas na altitude sa mga sintomas ng COPD ay maaaring magkaiba sa bawat tao. Dapat kang makipagkita sa iyong doktor kung isinasaalang-alang mo ang permanenteng paglilipat sa isang lungsod o bayan sa isang mas mataas na elevation. Maaari mong talakayin at ng iyong doktor ang mga panganib ng naturang paglipat at ang epekto nito sa iyong mga sintomas ng COPD.