Anticoagulant at Antiplatelet na Gamot

Anticoagulant at Antiplatelet na Gamot
Tungkol sa Anticoagulant at Antiplatelet Drug

Pangkalahatang-ideya

Ang mga anticoagulant at antiplatelet na gamot ay nagpapawi o nagbabawas sa panganib ng mga clots ng dugo. Sila ay madalas na tinatawag na thinners ng dugo, ngunit ang mga gamot na ito ay hindi talagang manipis ang iyong dugo. Sa halip, nakakatulong ang mga ito na maiwasan o mabuwag ang mapanganib na mga clots ng dugo na nabuo sa iyong mga daluyan ng dugo o puso. Kung walang paggamot, ang mga clots na ito ay maaaring i-block ang iyong sirkulasyon at humantong sa isang atake sa puso o stroke.

Matuto nang higit pa tungkol sa mapanganib na mga clots at sintomas ng dugo

Ano ang kanilang ginagawa Ano ang mga gamot na ito

Ang parehong antiplatelets at anticoagulants ay gumagana upang maiwasan ang mga buto sa iyong mga daluyan ng dugo, ngunit gumagana ang mga ito sa iba't ibang paraan.

Antiplatelets makagambala sa mga umiiral na mga platelet, o ang proseso na aktwal na nagsisimula sa pagbuo ng mga clots ng dugo.

Anticoagulants makagambala sa mga protina sa iyong dugo na may kaugnayan sa proseso ng pamumuo ng mga protina ay tinatawag na mga kadahilanan. makakaapekto sa iba't ibang mga kadahilanan upang maiwasan ang clotting.

Listahan ng GamotList ng anticoagulants at antiplatelets

Maraming mga anticoagulant, kabilang ang:

 • heparin
 • warfarin (Coumadin) dabigatran (Pradaxa)
 • apixaban (Eliquis)
 • edoxaban (Savaysa)
 • enoxaparin (Lovenox)
 • fondaparinux (Arixtra)
 • Mga karaniwang antiplatelet ay kinabibilangan ng: >
 • clopidogrel (Plavix)

ticagrelor (Brilinta)

prasugrel (Effient)
 • ticlodipine (Ticlid)
 • eptfibatide (Integrilin) ​​
 • UsesUses
 • Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng anticoagulant o antiplatelet na gamot kung mayroon kang isa o higit pa sa mga sumusunod na kondisyon . Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng dugo sa pool sa iyong mga vessels, na maaaring humantong sa pagbuo ng clot:
 • sakit sa puso
 • problema sa sirkulasyon ng dugo

abnormal tibok ng puso

kapansanan sa puso ng kapansanan

 • Ang iyong doktor ay maaari ring magreseta isa sa mga gamot na ito kung mayroon kang pag-opera ng balbula sa puso.
 • Kung kukuha ka ng warfarin, magkakaroon ka ng mga regular na pagsusuri ng dugo na tinatawag na mga internasyonal na normalized ratio (INR) na mga pagsusulit. Ang mga resulta ay tumutulong sa iyong doktor na magpasya kung ang gamot ay nasa tamang antas sa iyong katawan. Ang iyong doktor ay maaari ring magpatakbo ng iba pang mga pagsubok kung ikaw ay kumuha ng iba't ibang mga gamot.
 • Mga side effectSide effect at mga panganib
 • May mga epekto na nauugnay sa mga anticoagulant o antiplatelet na gamot, at ang ilan ay maaaring maging seryoso. Tawagan ang iyong doktor kung napapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas habang ang pagkuha ng anumang mga anticoagulant o antiplatelet na gamot:

nadagdagan na bruising

pula o kulay-rosas na may kulay na ihi

mga dumi na madugong o mukhang kaparehong kape

higit na dumudugo kaysa normal sa panahon ng iyong panregla panahon

 • purple toes
 • sakit, pagbabago sa temperatura, o mga itim na lugar sa iyong mga daliri, paa, kamay, o paa
 • Dahil sa mga epekto ng mga ganitong uri ng gamot, ang ilang mga tao ay may nadagdagan ang panganib ng komplikasyon kapag ginagamit ang mga ito.Ang ilang mga tao ay hindi dapat gamitin ang mga ito sa lahat. Kung mayroon kang disorder na dumudugo, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa balanse, pagkabigo sa puso ng congestive, o mga problema sa atay o bato, kausapin ang iyong doktor. Maaaring dagdagan ni Warfarin ang iyong panganib ng mga komplikasyon mula sa mga kundisyong ito. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, huwag gumamit ng warfarin. Ang paggawa nito ay maaaring madagdagan ang panganib ng pangsanggol na kamatayan at pinsala sa iyong sanggol.
 • Ang ilang mga gamot at mga pandagdag sa pandiyeta ay maaaring dagdagan ang iyong panganib ng pagdurugo, kaya sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga reseta at over-the-counter na mga produkto na iyong ginagawa.
 • TipsTips
 • Habang kukuha ka ng alinman sa mga gamot na ito, sundin ang mga tip na ito upang makatulong na mapanatiling malusog at ligtas:

Sabihin sa lahat ng iyong mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na kinukuha mo ang anticoagulant o antiplatelet, pati na rin ang iba pang gamot.

Tiyaking magsuot ng pulseras ng pagkakakilanlan.

Iwasan ang mga sports at iba pang mga aktibidad na maaaring maging sanhi ng pinsala. Maaaring mahirap para sa iyong katawan na huminto sa pagdurugo o mag-clot nang normal.

Makipag-usap sa iyong doktor kung plano mong magkaroon ng operasyon o ilang mga dental procedure. Ang mga ito ay maaaring ilagay sa iyo sa panganib ng dumudugo na mahirap na huminto. Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda na itigil mo ang pagkuha ng iyong antiplatelet o anticoagulant na gamot sa isang panahon bago at pagkatapos ng pamamaraan.

 • TakeawayTalk sa iyong doktor
 • Ang mga panganib at epekto ng mga gamot na ito ay maaaring maging seryoso. Kapag kumukuha ng anticoagulant at antiplatelet na gamot, sundin ang mga tagubilin ng mga tagubilin ng iyong doktor at tawagan ang iyong doktor kung makaligtaan ka ng isang dosis.