Amlodipine, Oral Tablet

Amlodipine, Oral Tablet
Amlodipine | Side Effects, Dosage, Uses, at Higit pa
Mga highlight para sa amlodipine

Amlodipine oral tablet ay magagamit bilang isang tatak ng pangalan

 1. Amlodipine ay lamang bilang isang tablet na kinuha mo sa pamamagitan ng bibig Amlodipine ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo, coronary arterya sakit, at angina.
 2. Mahalagang babala Mga mahalagang babala

Babala ng mga babala sa atay:

Amlodipine ay naproseso ng iyong atay. Kung ang iyong atay ay hindi gumagana nang maayos, higit pa sa gamot na ito ay maaaring manatili sa iyong katawan na mas matagal
 • Mga problema sa puso na babala: Kung mayroon kang mga problema sa puso, tulad ng pagpapagit ng iyong mga arterya, ang gamot na ito ay maaaring madagdagan ang iyong panganib ng mga problema sa kalusugan. Maaaring may mababang presyon ng dugo, mas masakit na dibdib, o isang atake sa puso pagkatapos magsimula o pagtaas ng iyong dosis ng amlodipine. iyong doktor o pumunta sa emergency room kaagad.
 • Tungkol sa Ano ang amlodipine?
Ang amlodipine ay isang de-resetang gamot. Ito ay dumating bilang isang tablet na iyong dadalhin sa pamamagitan ng bibig.

Ang Amlodipine ay magagamit bilang drug brand name

Norvasc

. Available din ito bilang generic na gamot. Karaniwang nagkakahalaga ng mga generic na gamot kaysa sa bersyon ng tatak-pangalan. Sa ilang mga kaso, maaaring hindi ito magagamit sa bawat lakas o anyo bilang gamot na may tatak.

Maaaring makuha ang Amlodipine kasama ang iba pang mga gamot sa puso.

Bakit ito ginagamit

Ginagamit ang Amlodipine upang babaan ang iyong presyon ng dugo. Maaari itong magamit nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot sa puso.

Ginagamit din ang Amlodipine upang matulungan ang daloy ng dugo nang mas madali sa iyong puso kapag naka-block ang mga arterya sa iyong puso.

Paano ito gumagana

Ang Amlodipine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na kaltsyum channel blockers. Ang isang klase ng mga gamot ay isang pangkat ng mga gamot na gumagana sa katulad na paraan. Ang mga gamot na ito ay kadalasang ginagamit upang gamutin ang mga katulad na kondisyon.

Amlodipine bloke kaltsyum mula sa pagpasok ng ilang mga tisyu at pang sakit sa baga. Ginagawa nitong mas madali para sa kanila na magrelaks upang ang daloy ng dugo ay mas madali na dumaloy sa iyong puso. Nakakatulong ito na mas mababa ang presyon ng iyong dugo. Binabawasan din nito ang iyong panganib para sa atake sa puso o stroke. Kung tumatagal ka ng amlodipine para sa sakit sa dibdib, binabawasan nito ang iyong panganib ng ospital at operasyon dahil sa sakit sa dibdib.

Mga side effectAmlodipine side effects

Amlodipine oral tablet ay maaaring maging sanhi ng matinding pag-aantok. Maaari rin itong maging sanhi ng iba pang mga epekto.

Higit pang mga karaniwang epekto

Ang mas karaniwang mga side effect na maaaring maganap sa amlodipine ay kasama ang:

pamamaga ng iyong mga binti o ankles

pagkapagod o sobrang pagkaantok

 • sakit sa tiyan
 • pagduduwal
 • pagkahilo
 • mainit o mainit na pakiramdam sa iyong mukha (flushing)
 • irregular rate ng puso (arrhythmia)
 • napakabilis na rate ng puso (palpitations)
 • abnormal na paggalaw ng kalamnan
 • tremors
 • Kung ang mga epekto ay banayad, maaari silang umalis sa loob ng ilang araw o dalawang linggo.Kung mas matindi sila o hindi umalis, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.
 • Malubhang epekto

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang malubhang epekto. Tumawag sa 911 kung ang iyong mga sintomas ay nakakaramdam ng buhay o kung sa palagay mo ay may emerhensiyang medikal. Ang malubhang epekto at mga sintomas nito ay maaaring isama ang mga sumusunod:

Mababang presyon ng dugo. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

malubhang pagkahilo

 • lightheadedness
  • nahimatay
  • Higit pang sakit sa dibdib o atake sa puso. Kapag una mong sinimulan ang pagkuha ng amlodipine o dagdagan ang iyong dosis, ang iyong sakit sa dibdib ay maaaring mas masahol o maaari kang magkaroon ng atake sa puso. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:
  • sakit sa dibdib o pagkawala ng pakiramdam
 • pagkasira ng katawan sa itaas
  • pagkapahinga ng paghinga
  • pagsira sa isang malamig na pawis
  • hindi pangkaraniwang pagkapagod
  • pagduduwal
  • lightheadedness
  • Disclaimer:
  • Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng epekto. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging talakayin ang mga posibleng epekto sa isang healthcare provider na nakakaalam ng iyong medikal na kasaysayan.

Mga Pakikipag-ugnayanAmlodipine ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot Amlodipine oral tablet ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot, bitamina, o mga damo na maaari mong kunin. Ang isang pakikipag-ugnayan ay kapag ang isang substansiya ay nagbabago sa paraan ng isang gamot ay gumagana. Maaari itong maging mapaminsala o maiwasan ang paggamot ng bawal na gamot.

Upang makatulong na maiwasan ang mga pakikipag-ugnayan, dapat na maingat na pamahalaan ng iyong doktor ang lahat ng iyong mga gamot. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot, bitamina, o mga herb na kinukuha mo. Upang malaman kung paano maaaring makipag-ugnayan ang gamot na ito sa ibang bagay na iyong inaalok, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang mga halimbawa ng mga gamot na maaaring maging sanhi ng pakikipag-ugnayan sa amlodipine ay nakalista sa ibaba.

Mga gamot sa puso

Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring mapataas ang antas ng amlodipine sa iyong katawan. Ito ay maaaring maging sanhi ng mas maraming epekto. Ang mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

diltiazem

Mga Gamot sa Antifungal

 • Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring mapataas ang antas ng amlodipine sa iyong katawan. Ito ay maaaring maging sanhi ng mas maraming epekto. Ang mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

ketoconazole

itraconazole

 • voriconazole
 • Antibiotics
 • Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring madagdagan ang antas ng amlodipine sa iyong katawan. Ito ay maaaring maging sanhi ng mas maraming epekto. Ang mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

clarithromycin

Gamot para sa mga problema sa pagtayo

 • Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring dagdagan ang panganib ng mababang presyon ng dugo (hypotension).

Mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

sildenafil

Mga gamot sa kolesterol

 • Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng mga gamot sa kolesterol na tumaas sa iyong katawan. Ito ay maaaring humantong sa mas maraming epekto. Kabilang sa mga halimbawa ng mga bawal na gamot ay:

simvastatin

Mga gamot na nakokontrol sa iyong immune system

 • Ang pagkuha ng amlodipine sa mga gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng mga gamot na ito upang madagdagan sa iyong katawan.Ito ay maaaring humantong sa mas maraming epekto. Ang mga halimbawa ng mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

cyclosporine

tacrolimus

 • Disclaimer:
 • Ang aming layunin ay magbigay sa iyo ng pinaka-kaugnay at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakikipag-ugnayan nang magkakaiba sa bawat tao, hindi namin magagarantiya na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng pakikipag-ugnayan. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa posibleng mga pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga de-resetang gamot, bitamina, damo at suplemento, at mga over-the-counter na gamot na kinukuha mo.

Iba pang mga babalaAlamodipine babala Ang bawal na gamot na ito ay may ilang mga babala.

Allergy warning

Ang Amlodipine ay maaaring maging sanhi ng malubhang reaksiyong alerdyi. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng:

problema sa paghinga

pamamaga ng iyong lalamunan o dila

 • mga pantal
 • Kung nagkakaroon ka ng mga sintomas na ito, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.
 • Huwag muling dalhin ang gamot na ito kung mayroon kang isang allergy reaksyon dito.

Ang pagkuha nito muli ay maaaring nakamamatay (sanhi ng kamatayan).

Mga babala para sa mga taong may ilang mga kondisyon sa kalusugan Para sa mga taong may mga problema sa atay:

Amlodipine ay naproseso ng iyong atay. Kung ang iyong atay ay hindi gumagana ng maayos, higit pa sa gamot na ito ay maaaring manatili sa iyong katawan na mas matagal. Binibigyan ka nito ng panganib para sa mas maraming epekto. Kung mayroon kang malubhang problema sa atay, maaaring mas mababa ang iyong doktor sa iyong dosis.

Para sa mga taong may mga problema sa puso: Kung mayroon kang mga problema sa puso, tulad ng pagpapagit ng iyong mga arterya, ang gamot na ito ay maaaring madagdagan ang iyong panganib ng mga problema sa kalusugan. Maaari kang magkaroon ng mababang presyon ng dugo, mas masakit na dibdib, o isang atake sa puso pagkatapos simulan ang paggamot sa gamot na ito, o pagtaas ng iyong dosis. Kung mayroon kang mga sintomas, tawagan ang iyong doktor o pumunta sa emergency room kaagad.

Mga babala para sa iba pang mga grupo Para sa mga buntis na kababaihan:

Ang pananaliksik sa mga hayop ay nagpakita ng mga negatibong epekto sa sanggol kapag ang ina ay tumatagal ng amlodipine. Gayunpaman, walang sapat na mga pag-aaral na ginawa sa mga tao upang matiyak kung paano maaaring makaapekto sa gamot ang sanggol.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o plano na maging buntis. Dapat gamitin ang amlodipine sa panahon ng pagbubuntis kung ang katotohanang benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa posibleng panganib. Para sa mga babaeng nagpapasuso:

Ipinakita ng ilang pananaliksik na ang amlodipine ay nagpapasa sa gatas ng dibdib. Gayunpaman, hindi ito kilala kung ang amlodipine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect sa isang bata na breastfed. Kausapin ang iyong doktor kung pinasuso mo ang iyong anak. Maaaring kailanganin mong magpasiya kung ihinto ang pagpapasuso o ihinto ang pagkuha ng gamot na ito.

Para sa mga nakatatanda: Habang ikaw ay may edad, ang iyong katawan ay hindi maaaring magproseso ng gamot na ito pati na rin ng isang beses. Ang higit pa sa gamot na ito ay maaaring manatili sa iyong katawan na mas matagal. Binibigyan ka nito ng panganib para sa mas maraming epekto.

Para sa mga bata: Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang mas bata sa 6 na taon.

DosageHow to take amlodipine Lahat ng mga posibleng dosages at mga form ay maaaring hindi kasama dito. Ang iyong dosis, form, at kung gaano kadalas mo ito ay depende sa:

ang iyong edad

ang kondisyon na ginagamot

 • kung gaano kalubha ang iyong kalagayan
 • iba pang mga kondisyong medikal na mayroon ka
 • kung ano ang iyong reaksyon sa ang unang dosis
 • Mga form at lakas ng gamot
 • Generic:

Amlodipine

Form: oral tablet

 • Strengths: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg
 • Brand: Norvasc

Form: oral tablet

 • Strengths: 2. 5 mg, 5 mg, 10 mg
 • Dosis para sa mataas na presyon ng dugo (hypertension) Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Karaniwang panimulang dosis:

5.

 • Pagtaas ng dosis: Maaaring baguhin ng iyong doktor ang iyong dosis batay sa iyong mga layunin sa presyon ng dugo. Kung ang iyong presyon ng dugo ay hindi pa rin kontrolado pagkatapos ng 7-14 araw ng paggamot, maaaring madagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis.
 • Maximum na dosis: 10 mg bawat araw.
 • Dosis ng bata (edad 6-17 taon) Karaniwang dosis:
2. 5-5 mg na bibig ng bibig isang beses bawat araw. Ang dosis sa itaas na 5 mg ay hindi pa pinag-aralan sa mga bata at hindi dapat gamitin.
 • Dosis ng bata (edad 0-5 taon) Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang mas bata sa 6 na taon.

Senior dosage (edad 65 taon at mas matanda)

Karaniwang dosis:

2. 5 mg na bibig ng bibig isang beses bawat araw.

 • Tandaan: Ang mas matatanda ay maaaring magpoproseso ng droga nang mas mabagal. Ang isang normal na dosis ng pang-adulto ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng amlodipine sa iyong katawan na mas mataas kaysa sa normal. Kung ikaw ay isang senior, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis.
 • Dosis para sa coronary artery disease at angina Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Karaniwang panimulang dosis:

5 .mg kinuha isang beses bawat araw.

 • Maximum na dosis: 10 mg bawat araw.
 • Dosis ng bata (edad 0-17 taon) Ang dosis ng bata ay hindi magagamit para sa paggamit na ito.

Senior dosis (edad 65 taon at mas matanda)

Karaniwang dosis:

5 mg na kinuha ng bibig isang beses bawat araw.

 • Tandaan: Ang mas matatanda ay maaaring magpoproseso ng droga nang mas mabagal. Ang isang normal na dosis ng pang-adulto ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng amlodipine sa iyong katawan na mas mataas kaysa sa normal. Kung ikaw ay isang senior, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis.
 • Espesyal na pagsasaalang dosis Para sa mga taong may sakit sa atay:

Ang inirekumendang dosis ay 2. 5 mg na kinunan isang beses bawat araw. Ang Amlodipine ay naproseso ng iyong atay. Kung ang iyong atay ay hindi gumagana ng maayos, higit pa sa gamot na ito ay maaaring manatili sa iyong katawan na mas matagal. Binibigyan ka nito ng peligro ng mga epekto. Kung mayroon kang malubhang problema sa atay, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis o ibang iskedyul ng dosing.

Disclaimer: Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na kasama sa listahan na ito ang lahat ng posibleng dosis. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga dosis na tama para sa iyo.

Sumakay bilang itinuroMagtuturo ayon sa direksyon Amlodipine oral tablet ay ginagamit para sa pangmatagalang paggamot. Ito ay may malubhang panganib kung hindi mo ito inireseta.

Kung hindi mo ito dadalhin o ihinto ito:

Kung hindi ka kumuha ng amlodipine o tumigil sa pagkuha nito, ang iyong presyon ng dugo o sakit ng dibdib ay maaaring mas masahol pa. Ito ay maaaring humantong sa mga malubhang problema, tulad ng isang stroke o atake sa puso.

Kung lumaktaw ka o makaligtaan ang mga dosis: Kung lumaktaw ka o mawalan ng dosis, ang iyong presyon ng dugo o sakit ng dibdib ay maaaring lumala. Ito ay maaaring humantong sa mga malubhang problema, tulad ng isang stroke o atake sa puso.

Ano ang dapat gawin kung nakaligtaan ka ng isang dosis: Kung napalampas mo ang isang dosis, dalhin ito sa lalong madaling matandaan mo.Kung ito ay higit sa 12 oras mula noong napalampas mo ang iyong dosis, laktawan ang dosis na iyon at dalhin ang susunod na dosis sa iyong regular na oras.

Kung sobra ang iyong ginagawa: Kung sobra ka ng amlodipine, maaari kang makaranas ng mababa ang presyon ng dugo. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:

pagkahilo lightheadedness

 • pagkawasak
 • napakabilis na rate ng puso
 • shock
 • Walang gamot para sa gamot na ito. Kung sobra ang iyong ginagawa, gagamutin ka para sa anumang mga side effect na mayroon ka.
 • Kung sa palagay mo nakuha mo ang sobrang gamot na ito, tawagan ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room kaagad.

Paano masasabi kung ang gamot ay gumagana:

Ang iyong presyon ng dugo ay dapat na mas mababa at hindi ka dapat magkaroon ng sakit sa dibdib.

Mahalagang mga pagsasaalang-alangImportant na pagsasaalang-alang para sa pagkuha ng amlodipine Panatilihin ang mga pagsasaalang-alang na ito kung ang iyong doktor ay nagbigay ng amlodipine para sa iyo.

General

Dalhin ang amlodipine nang sabay-sabay araw-araw.

Maaari mong i-cut o crush ang tablet.

 • Imbakan
 • Dapat na naka-imbak ang gamot na ito sa tamang temperatura:

Tindahan ng amlodipine sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 59 ° F (15 ° C) at 86 ° F (30 ° C).

I-imbak ang gamot na ito sa orihinal na lalagyan nito at panatilihing sarado ito.

 • Itago ang gamot na ito mula sa liwanag.
 • Huwag mag-imbak ng gamot na ito sa basa-basa o maumidong mga lugar, tulad ng mga banyo.
 • Paglalagay ng Refill
 • Ang isang reseta para sa gamot na ito ay maaaring mapalitaw. Hindi mo na kailangan ang isang bagong reseta para sa gamot na ito upang muling lamukin. Isulat ng iyong doktor ang bilang ng mga paglalagay na pinapahintulutan sa iyong reseta.

Paglalakbay

Kapag naglalakbay sa iyong gamot:

Palaging dalhin ang iyong gamot sa iyo. Kapag lumilipad, huwag ilagay ito sa isang naka-check na bag. Panatilihin ito sa iyong carry-on bag.

Huwag mag-alala tungkol sa mga x-ray machine ng paliparan. Hindi nila maaaring makapinsala sa iyong gamot.

 • Maaaring kailanganin mong ipakita ang kawani ng paliparan ang label ng parmasya para sa iyong gamot. Palaging dalhin ang orihinal na reseta na may label na reseta sa iyo. Huwag ilagay ang gamot na ito sa glove compartment ng iyong sasakyan o iwanan ito sa kotse. Siguraduhin na maiwasan ang paggawa nito kapag ang panahon ay masyadong mainit o masyadong malamig.
 • Self-management
 • Maaaring kailanganin mong suriin ang iyong presyon ng dugo sa bahay.

Dapat mong itago ang isang log kasama ang petsa, oras ng araw, at ang iyong pagbabasa ng presyon ng dugo. Dalhin ang talaang ito sa iyo sa iyong mga appointment sa doktor.

Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na bumili ng monitor ng presyon ng dugo upang suriin ang iyong presyon ng dugo sa pagitan ng mga pagbisita sa opisina.

Pagsubaybay sa klinika

Bago simulan at sa panahon ng paggamot mo sa gamot na ito, maaaring suriin ng iyong doktor ang iyong:

presyon ng dugo

function ng atay

 • Ang mga pagsusuri sa dugo ay makakatulong sa iyong doktor na magpasiya kung ang amlodipine ay ligtas magsisimula ka at kung kailangan mo ng mas mababang dosis.
 • Availability

Hindi lahat ng stock ng parmasya ang gamot na ito. Kapag pinupunan ang iyong reseta, siguraduhing tumawag nang maaga upang matiyak na ang iyong parmasya ay nagdadala nito.

Nakatagong mga gastos

Maaaring kailanganin mong bumili ng monitor ng home blood pressure upang masubaybayan ang iyong presyon ng dugo.Ang mga ito ay makukuha sa karamihan sa mga parmasya at mga tindahan ng medikal na supply.

Bago awtorisasyon

Maraming mga kompanya ng seguro ang nangangailangan ng naunang awtorisasyon para sa brand-name na Norvasc. Nangangahulugan ito na kailangan ng iyong doktor na makakuha ng pag-apruba mula sa iyong kompanya ng seguro bago magbayad ang iyong kompanya ng seguro para sa reseta.

Mga Alternatibo Mayroon bang anumang mga alternatibo?

May mga ibang gamot na magagamit upang gamutin ang iyong kalagayan. Ang ilan ay maaaring mas mahusay na angkop para sa iyo kaysa sa iba. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga opsyon sa droga na maaaring gumana para sa iyo.

Disclaimer:

Sinusubukan ng Healthline na tiyaking tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay tama, komprehensibo, at napapanahon. Gayunpaman, ang artikulong ito ay hindi dapat gamitin bilang isang kapalit para sa kaalaman at kadalubhasaan ng isang lisensiyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Dapat mong konsultahin ang iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng anumang gamot. Ang impormasyon ng gamot na nakapaloob dito ay maaaring magbago at hindi inilaan upang masaklaw ang lahat ng posibleng paggamit, mga direksyon, pag-iingat, mga babala, mga pakikipag-ugnayan sa droga, mga reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Ang kawalan ng babala o iba pang impormasyon para sa isang bawal na gamot ay hindi nagpapahiwatig na ang kumbinasyon ng gamot o gamot ay ligtas, mabisa, o angkop para sa lahat ng mga pasyente o lahat ng partikular na paggamit.