Chlorthalidone, Oral Tablet

Chlorthalidone, Oral Tablet
Chlorthalidone | Side Effects, Dosage, Uses & More

Mga highlight para sa chlorthalidone

 1. Chlorthalidone oral tablet ay magagamit bilang generic na gamot at isang brand-name na gamot. Brand name: Thalitone.
 2. Ang Chlorthalidone ay dumating lamang bilang isang tablet na kinukuha mo sa pamamagitan ng bibig.
 3. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at edema (fluid retention).

Tungkol sa Ano ang chlorthalidone?

Ang Chlorthalidone ay isang inireresetang gamot na magagamit bilang tatak ng gamot na Thalitone . Available din ito bilang generic na gamot. Karaniwan ang gastos sa mga generic na gamot. Sa ilang mga kaso, maaaring hindi ito magagamit sa bawat lakas o anyo bilang tatak.

Ang Chlorthalidone ay dumating lamang bilang isang tablet na kinukuha mo sa pamamagitan ng bibig.

Bakit ginagamit ito

Chlorthalidone ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo. Ito ay ginagamit din upang gamutin ang edema. Ito ay ang pamamaga na dulot ng tuluy-tuloy na buildup sa iyong katawan. Ang edema ay maaaring sanhi ng mga kondisyon tulad ng puso, atay, o sakit sa bato.

Ang Chlorthalidone ay maaaring isama sa iba pang mga gamot sa presyon ng dugo.

Paano ito gumagana

Chlorthalidone ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antihypertensives / diuretics. Ang isang klase ng mga gamot ay tumutukoy sa mga gamot na katulad ng ginagawa. Madalas silang ginagamit upang gamutin ang mga katulad na kondisyon.

Ginagawa ng Chlorthalidone ang iyong katawan na alisin ang sobrang tubig at asin sa pamamagitan ng ihi. Ito ay tumutulong sa mas mababang presyon ng dugo. Tinutulungan din nito ang pagbawas ng tuluy-tuloy na buildup, na binabawasan ang pamamaga.

Mga side effectChlorthalidone side effect

Chlorthalidone oral tablet ay maaaring maging sanhi ng pag-aantok. Maaari din itong maging sanhi ng iba pang mga epekto.

Higit pang mga karaniwang epekto

Ang mas karaniwang mga side effect na maaaring maganap sa chlorthalidone oral tablet ay ang:

 • mga problema sa tiyan, tulad ng:
  • nausea
  • pagsusuka
  • tiyan cramping
  • pagtatae
  • pagkadumi
  • Pagkawala ng ganang kumain
 • pagkahilo
 • sakit ng ulo
 • nadagdagan ang pagkauhaw

Kung ang mga ito ay banayad, maaari silang umalis sa loob ng ilang araw o dalawang linggo. Kung mas matindi sila o hindi umalis, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.

Malubhang epekto

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang malubhang epekto. Tumawag sa 911 kung ang iyong mga sintomas ay nakakaramdam ng buhay o kung sa palagay mo ay may medikal na kagipitan. Ang malubhang epekto at ang kanilang mga sintomas ay maaaring isama ang mga sumusunod:

 • namamagang lalamunan at lagnat
 • hindi pangkaraniwang dumudugo o bruising
 • malubhang balat na may balat ng balat
 • na pinababa ang antas ng potassium. Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang:
 • matinding pagkauhaw
  • pagkapagod
  • pagkakatulog
  • pagkawalang-sigla
  • sakit ng kalamnan o pagdurog ng kalamnan
  • pagduduwal o pagsusuka
  • nadagdagan na rate ng puso
  • Disclaimer:

ay magbibigay sa iyo ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon.Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng epekto. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging talakayin ang mga posibleng epekto sa isang healthcare provider na nakakaalam ng iyong medikal na kasaysayan. Mga Pakikipag-ugnayanChlortalidone ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot

Chlorthalidone oral tablet ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot, bitamina, o mga damong maaari mong kunin. Ang isang pakikipag-ugnayan ay kapag ang isang substansiya ay nagbabago sa paraan ng isang gamot ay gumagana. Maaari itong maging mapaminsala o maiwasan ang paggamot ng bawal na gamot.

Upang makatulong na maiwasan ang mga pakikipag-ugnayan, dapat na maingat na pamahalaan ng iyong doktor ang lahat ng iyong mga gamot. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot, bitamina, o mga herb na kinukuha mo. Upang malaman kung paano maaaring makipag-ugnayan ang gamot na ito sa ibang bagay na iyong inaalok, kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang mga halimbawa ng mga gamot na maaaring maging sanhi ng pakikipag-ugnayan sa chlorthalidone ay nakalista sa ibaba.

Mga gamot sa presyon ng dugo

Kapag ang chlorthalidone ay kinuha sa iba pang mga gamot na nagpapababa ng iyong presyon ng dugo, ang iyong presyon ng dugo ay maaaring mapanganib. Ang mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:

mga inhibitor ng angiotensin-converting enzyme (ACE), tulad ng:

 • benazepril
  • captopril
  • cilazapril
  • enalapril
  • imidapril
  • perindopril
  • quinapril
  • ramipril
  • trandolapril
  • angiotensin II receptor blockers (ARBs), tulad ng:
  • olmesartan
  • telmisartan
 • valsartan
  • beta-blockers, tulad ng:
  • acebutolol
  • arotinolol
  • atenolol
  • betaxolol
 • bisoprolol
  • esmolol
  • nebivolol
  • Ang penbutolol
  • pindolol
  • propranolol
  • timolol (systemic)
  • kaltsyum channel blockers, tulad ng:
  • amlodipine
  • fifodipine
  • loop diuretics, tulad ng :
  • bumetanide
  • furosemide
  • indapamide
 • torsemide
  • potassium-sparing diuretics, tulad ng:
  • eplerenone
  • spironolactone
  • triamterene
 • maaaring kailanganing isaayos ang dosis ng iyong gamot sa diyabetis. Maaaring panatilihin ng Chlorthalidone ang ilang mga gamot sa diyabetis na gumana nang maayos. Ang mga gamot na ito ay kinabibilangan ng:
  • pramlintide
  • metformin
  • exenatide
  • liraglutide
 • lixisenatide
  • saxagliptin
  • sitagliptin
  • repaglinide

glimepiride > glipizide

glyburide

 • canagliflozin
 • dapagliflozin
 • empagliflozin
 • pioglitazone
 • rosiglitazone
 • Iba pang mga droga
 • Digoxin ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa puso, tulad ng iregular na puso rhythms o puso kabiguan. Ang pagkuha ng digoxin na may chlorthalidone ay maaaring magbago ng dami ng electrolytes sa iyong dugo. Susubaybayan ng iyong doktor ang iyong mga electrolyte nang husto at ayusin ang iyong dosis ng gamot kung kinakailangan.
 • Disclaimer:
 • Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakikipag-ugnayan nang magkakaiba sa bawat tao, hindi namin magagarantiya na ang impormasyong ito ay nagsasama ng lahat ng posibleng pakikipag-ugnayan.Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Laging makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa posibleng mga pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga de-resetang gamot, bitamina, damo at suplemento, at mga over-the-counter na gamot na kinukuha mo.
 • Iba pang mga babalaMga babala ng Chlorthalidone
 • Ang bawal na gamot na ito ay may ilang mga babala.
 • Allergy warning
 • Chlorthalidone ay maaaring maging sanhi ng malubhang reaksiyong alerhiya. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng:
 • problema sa paghinga
 • pamamaga ng iyong lalamunan o dila
 • mga pantal
 • Kung mayroon kang allergic reaction, tawagan kaagad ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.
 • Huwag muling dalhin ang gamot na ito kung mayroon kang isang allergy reaksyon dito o sulfa drugs.

Ang pagkuha nito muli ay maaaring nakamamatay (sanhi ng kamatayan).

Pakikipag-ugnayan ng alak

Ang paggamit ng alak habang ang pagkuha ng chlorthalidone ay maaaring madagdagan ang iyong panganib ng pagkahilo. Mga babala para sa mga taong may ilang mga kondisyon sa kalusugan

Para sa mga taong may sakit sa bato:

Chlorthalidone ay maaaring maging mas malala ang iyong mga problema sa bato. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ligtas ang gamot na ito para sa iyo.

Para sa mga taong may sakit sa atay:

Chlorthalidone ay maaaring maging sanhi ng mga pagbabago sa iyong mga antas ng likido at electrolyte. Ito ay maaaring maging sanhi ng koma. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ligtas ang gamot na ito para sa iyo.

 • Para sa mga taong may gota:
 • Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga episode ng gout. Bago ang pagkuha ng gamot na ito, siguraduhing alam ng iyong doktor na mayroon kang gota.
 • Para sa mga taong may lupus:

Maaaring gawing mas malala ang kalagayan ni Chlorthalidone. Bago kumuha ng gamot na ito, tiyakin na alam ng iyong doktor na mayroon kang lupus.

Para sa mga taong may alerdyi o hika: Chlorthalidone ay maaaring maging sanhi ng reaksiyong sensitivity. Bago kumuha ng gamot na ito, tiyakin na alam ng iyong doktor na mayroon kang mga alerdyi o hika.

Para sa mga taong may mababang potasa:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mababang antas ng potasa. Kung mayroon ka nang mababang antas ng potassium, ang iyong potasa ay maaaring maging masyadong mababa.

Para sa mga taong may diyabetis:

Ang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang diyabetis ay hindi maaaring gumana nang maayos kapag kinuha sa chlorthalidone. Ito ay maaaring maging sanhi ng mas mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang iyong doktor ay maaaring ayusin ang dosis ng iyong gamot sa diyabetis. Mga babala para sa iba pang mga grupo

Para sa mga buntis na kababaihan: Chlorthalidone ay isang pagbubuntis na kategorya B na gamot. Ibig sabihin ng dalawang bagay:

Ang pag-aaral ng gamot sa mga buntis na hayop ay hindi nagpapakita ng panganib sa sanggol. Walang sapat na pag-aaral na ginawa sa mga buntis na kababaihan upang maipakita ang panganib na nagdudulot ng panganib sa sanggol.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o plano na maging buntis. Ang Chlorthalidone ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa posibleng panganib sa sanggol. Para sa mga kababaihan na nagpapasuso:

Chlorthalidone ay maaaring makapasok sa gatas ng suso at maging sanhi ng malubhang epekto sa isang batang may breastfed. Ikaw at ang iyong doktor ay kailangang magpasiya kung ikaw ay kukuha ng chlorthalidone o breastfeed.

Para sa mga nakatatanda: Ang mas matatanda ay maaaring magpoproseso ng droga nang mas mabagal.Ang isang normal na dosis ng pang-adulto ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng gamot na ito na mas mataas kaysa sa normal sa iyong katawan. Kung ikaw ay isang senior, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis o ibang iskedyul.

Para sa mga bata: Ang gamot na ito ay hindi pa pinag-aralan sa mga bata. Hindi ito dapat gamitin sa mga taong wala pang 18 taong gulang.

DosageHow to take chlorthalidone

Impormasyon sa dosis na ito ay para sa chlorthalidone oral tablet. Ang lahat ng mga posibleng dosage at mga form ay maaaring hindi kasama dito. Ang iyong dosis, form, at kung gaano kadalas mo ito ay depende sa: ang iyong edad

 1. ang kondisyon na ginagamot
 2. kung gaano kalubha ang iyong kalagayan

iba pang mga kondisyong medikal na mayroon ka

kung ano ang iyong reaksyon sa ang unang dosis Mga form at lakas

Generic:

Chlorthalidone Form:

oral tablet Strengths:

25 mg, 50 mg

Brand:

 • Thalitone
 • Form:
 • oral tablet
 • Strengths:
 • 15 mg

Dosis para sa mataas na presyon ng dugo (hypertension)

Adult dose (edad 18-64 taon) Thalitone: > Karaniwang panimulang dosis: 15 mg na kinuha ng bibig isang beses bawat araw.

 • Pagtaas ng dosis: Maaaring dagdagan ng iyong doktor ang iyong pang-araw-araw na dosis hanggang 30 mg at pagkatapos ay sa 45-50 mg. Generic chlorthalidone:
 • Karaniwang panimulang dosis: 25 mg na kinuha ng bibig isang beses bawat araw. Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

Ang gamot na ito ay hindi pa pinag-aralan sa mga bata. Hindi ito dapat gamitin sa mga taong wala pang 18 taong gulang. Senior dosage (edad 65 taon at mas matanda)

 • Ang mas matatanda ay maaaring magproseso ng droga nang mas mabagal. Ang isang normal na dosis ng pang-adulto ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng gamot na ito na mas mataas kaysa sa normal sa iyong katawan. Kung ikaw ay isang senior, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis o ibang iskedyul. Mga Babala
 • Para sa mataas na presyon ng dugo: Kung ang iyong presyon ng dugo ay hindi kontrolado sa dosis na 50 mg ng brand name na gamot (Thalitone) o ang 100-mg dosis ng generic na chlorthalidone, ang iyong doktor ay malamang na magbibigay sa iyo isang pangalawang gamot sa presyon ng dugo. Dosis para sa likido pagpapanatili (edema)

Dosis ng pang-adulto (edad 18-64 taon)

Thalitone:

 • Karaniwang panimulang dosis: 30-60 mg na kinuha ng bibig isang beses bawat araw, ibang araw. Ang ilang mga tao ay maaaring kailangan 90-120 mg kinuha minsan sa bawat araw o sa bawat iba pang mga araw.
  • Maximum na dosis: 120 mg bawat araw
  • Generic chlorthalidone:
 • Karaniwang panimulang dosis: 50-100 mg na kinuha ng bibig nang isang beses bawat araw, o 100 mg na kinuha bawat iba pang araw. Ang ilang mga tao ay maaaring mangailangan ng 150-200 mg na kinunan isang beses bawat araw o sa bawat iba pang mga araw.
  • Maximum na dosis: 200 mg bawat araw

Dosis ng bata (edad 0-17 taon)

Ang gamot na ito ay hindi pa pinag-aralan sa mga bata. Hindi ito dapat gamitin sa mga taong wala pang 18 taong gulang.

Senior dosage (edad 65 taon at mas matanda)

Ang mas matatanda ay maaaring magproseso ng droga nang mas mabagal. Ang isang normal na dosis ng pang-adulto ay maaaring maging sanhi ng mga antas ng gamot na ito na mas mataas kaysa sa normal sa iyong katawan. Kung ikaw ay isang senior, maaaring kailangan mo ng mas mababang dosis o ibang iskedyul.

Mga Babala

Para sa mataas na presyon ng dugo: Kung ang iyong presyon ng dugo ay hindi kontrolado sa dosis na 50 mg ng brand name na gamot (Thalitone) o ang 100-mg dosis ng generic na chlorthalidone, ang iyong doktor ay malamang na magbibigay sa iyo isang pangalawang gamot sa presyon ng dugo.

Disclaimer:

Ang aming layunin ay upang bigyan ka ng pinaka-may-katuturan at kasalukuyang impormasyon. Gayunpaman, dahil ang mga gamot ay nakakaapekto sa bawat tao nang magkakaiba, hindi namin magagarantiyahan na kasama sa listahan na ito ang lahat ng posibleng dosis. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga dosis na tama para sa iyo.

 • Sumakay bilang itinuroMagkaroon ng direksyon
  • Para sa mataas na presyon ng dugo, ang chlorthalidone oral tablet ay ginagamit para sa pangmatagalang paggamot. Para sa edema, ginagamit ito para sa panandaliang o pangmatagalang paggamot. Ang gamot na ito ay may malubhang panganib kung hindi mo ito inireseta.
  • Kung hihinto ka nang bigla ang pagkuha ng gamot o hindi mo ito kukunin:
 • Para sa mataas na presyon ng dugo: Maaaring manatiling mataas ang presyon ng iyong dugo. Itataas ang iyong panganib para sa atake sa puso o stroke.
  • Para sa edema: Ang iyong pamamaga at fluid buildup ay hindi bababa. Ito ay maaaring humantong sa mga malubhang problema, tulad ng sakit, impeksiyon, ulcers ng paa, o clots ng dugo.
  • Kung makaligtaan ka ng dosis o hindi kumuha ng gamot ayon sa iskedyul:

Ang iyong gamot ay maaaring hindi gumana nang maayos o maaaring tumigil sa pagtatrabaho nang buo. Para magamit ang gamot na ito, ang isang tiyak na halaga ay kailangang nasa iyong katawan sa lahat ng oras.

Kung sobra ang ginagawa mo:

Kung sobra ang sobrang chlorthalidone, maaari kang magkaroon ng mga sintomas na ito:

pagkahilo

kahinaan

pagkahilo

sobrang pagkauhaw pagkalito

Kung sa palagay mo nakuha mo ang sobrang gamot na ito, tawagan ang iyong doktor o lokal na control center ng lason. Kung malubha ang iyong mga sintomas, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room kaagad.

Ano ang dapat gawin kung nakaligtaan ka ng isang dosis:

 • Kung nakalimutan mong dalhin ang iyong dosis, dalhin ito sa lalong madaling matandaan mo. Kung ilang oras lamang hanggang sa oras para sa iyong susunod na dosis, pagkatapos maghintay at tumagal lamang ng isang dosis sa oras na iyon. Huwag kailanman subukan upang makamit sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang dosis nang sabay-sabay. Ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto.
 • Kung paano masasabi kung ang gamot ay gumagana:

Para sa mataas na presyon ng dugo: Ang iyong presyon ng dugo ay dapat bumaba. Maaaring suriin ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo, o maaari mong suriin ito sa bahay gamit ang monitor ng presyon ng dugo. Para sa edema: Ang iyong pamamaga o likido ay dapat bumaba.

Mahalagang mga pagsasaalang-alangImportant na pagsasaalang-alang para sa pagkuha chlorthalidone Panatilihin ang mga pagsasaalang-alang na ito kung ang iyong doktor ay nagbigay ng chlorthalidone oral tablet para sa iyo.

 • General
 • Chlorthalidone ay dapat madala sa pagkain.
 • Chlorthalidone dapat ay dadalhin sa umaga. Dalhin ito sa parehong oras sa bawat araw.
 • Maaari mong crush o i-cut ang tablet.
 • Hindi lahat ng stock ng parmasya ang gamot na ito. Kapag pinupunan ang iyong reseta, siguraduhing tumawag nang maaga.
 • Imbakan

Brand-name na gamot, Thalitone: Itabi ito sa ibaba 86 ° F (30 ° C).

Generic chlorthalidone: Itabi ito mula sa 68-77 ° F (20-25 ° C). Huwag mag-freeze chlorthalidone.

Panatilihin itong malayo sa liwanag. Panatilihin ang layo ng iyong mga gamot mula sa mga lugar kung saan maaari silang mabasa, tulad ng mga banyo. Itabi ang gamot na ito mula sa mga lugar ng kahalumigmigan at mamasa-masa.

Paglalagay ng Refill

Ang isang reseta para sa gamot na ito ay maaaring mapalitaw. Hindi mo na kailangan ang isang bagong reseta para sa gamot na ito upang muling lamukin.Isulat ng iyong doktor ang bilang ng mga paglalagay na pinapahintulutan sa iyong reseta.

Paglalakbay

Kapag naglalakbay sa iyong gamot:

 • Palaging dalhin ang iyong gamot sa iyo, tulad ng sa iyong carry-on na bag.
 • Huwag mag-alala tungkol sa mga machine ng X-ray ng paliparan. Hindi nila mapinsala ang iyong gamot.
 • Maaaring kailanganin mong ipakita ang kawani ng paliparan ang label ng parmasya para sa iyong gamot. Palaging dalhin ang orihinal na kahon na may label na reseta sa iyo.
 • Huwag ilagay ang gamot na ito sa glove compartment ng iyong sasakyan o iwanan ito sa kotse. Siguraduhin na maiwasan ang paggawa nito kapag ang panahon ay masyadong mainit o masyadong malamig.

Self-management

 • Maaaring kailanganin mong suriin ang iyong presyon ng dugo sa bahay. Dapat mong panatilihin ang isang log na may petsa, oras ng araw, at mga pagbabasa ng presyon ng iyong dugo. Dalhin ang log na ito sa iyo sa iyong mga appointment sa doktor. Maaaring kailanganin mong bumili ng monitor ng presyon ng dugo. Ang mga ito ay magagamit sa karamihan sa mga parmasya.
 • Pagsubaybay sa klinika
 • Habang ginagamot sa chlorthalidone, susuriin ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo. Ang iyong doktor ay maaari ring gumawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang antas ng potasa.
 • Ang iyong diyeta
 • Maaaring may sundin ka ng iyong doktor sa isang tiyak na diyeta, tulad ng isang diyeta na mababa ang asin o mataas na potasa. Ang mga pagkaing mataas sa potasa ay kinabibilangan ng prun, saging, at orange juice.

Sun sensitivity

Chlorthalidone ay maaaring gawing sensitibo ang iyong balat sa sikat ng araw. Dapat kang magsuot ng proteksiyon na damit, sunscreen, at limitahan ang oras sa araw habang kinukuha mo ang gamot na ito.

Seguro

Maraming mga kompanya ng seguro na nangangailangan ng isang naunang pahintulot para sa gamot na ito. Nangangahulugan ito na kailangan ng iyong doktor na makakuha ng pag-apruba mula sa iyong kompanya ng seguro bago magbayad ang iyong kompanya ng seguro para sa reseta.

 • Mga Alternatibo Mayroon bang anumang mga alternatibo?
 • May mga ibang gamot na magagamit upang gamutin ang iyong kalagayan. Ang ilan ay maaaring maging mas angkop sa iyo kaysa sa iba. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa posibleng mga alternatibo.
 • Disclaimer:
 • Sinusubukan ng Healthline na tiyaking tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay tama, komprehensibo, at napapanahon. Gayunpaman, ang artikulong ito ay hindi dapat gamitin bilang isang kapalit para sa kaalaman at kadalubhasaan ng isang lisensiyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Dapat mong konsultahin ang iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng anumang gamot. Ang impormasyon ng gamot na nakapaloob dito ay maaaring magbago at hindi inilaan upang masakop ang lahat ng posibleng paggamit, mga direksyon, pag-iingat, mga babala, mga pakikipag-ugnayan sa droga, mga reaksiyong alerdyi, o masamang epekto. Ang kawalan ng babala o iba pang impormasyon para sa isang bawal na gamot ay hindi nagpapahiwatig na ang kumbinasyon ng gamot o gamot ay ligtas, mabisa, o angkop para sa lahat ng mga pasyente o lahat ng partikular na paggamit.